YENİ NESİL AMELİYAT İPLİKLERİ

Blog TRYENİ NESİL AMELİYAT İPLİKLERİ

YENİ NESİL AMELİYAT İPLİKLERİ

YENİ NESİL AMELİYAT İPLİKLERİ

Gıda paketleme, su arıtma, otomotiv, medikal sektörü gibi sektörlerde kullanılan polimer malzemeler günlük hayatımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Polimer biyomalzemelerin istisnai ve üstün özellikleri, medikal sektörde yeni araştırmaların önünü açmakta ve bu araştırmalara itici güç olmaktadır.

İlaç dağıtımı alanında yüksek potansiyele sahip olan biyobozunur polimerik sütürler büyük önem taşımaktadır. Kontrollü, yavaş ve hedefli salınım sistemleri gibi çeşitli ilaç salınım sistemleri formüle edilmiştir. Konvansiyonel ilaç salınım sistemlerinin özgüllüğü yokken, polimer ilaç salınım taşıyıcıları, ilaç salınım süreci üzerinde muazzam bir kontrol sunar ve özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilir.

Antibakteriyel ajanların veya antienflamatuar ilaçların hedef bölgeye taşınmasında, sütürlerin efektif bir strateji olduğu bulunmuştur.

Son çalışmalar ile gelişmiş mekanik özelliklere sahip sütürler üretilmiş, ancak istenen tüm özelliklere sahip sütürler tasarlamak halen araştırma konusudur.

İlaç salınım aracı olarak cerrahi ipliklerin potansiyellerinin altını çizen son gelişmeler dikkatle takip edilmektedir.

Doku yaklaştırma ve yara kapanmasını arttırma ile ilgili özellikleri ve yeterliliklerine dayanarak geliştirilen yeni sınıf cerrahi sütürlerin sayısında artış gözlenmektedir

Düğüm gerektirmeyen barbed sütürler, antimikrobiyal sütürler, ilaç salınımlı ve kök hücre ekilmiş sütürler gibi biyoaktif sütürler, ayrıca elastik ve elektronik sütürler gibi akıllı sütürler dahil olmak üzere sütür teknolojisindeki mevcut ve yeni eğilimler yaygınlaşmaktadır.

Yeni stratejiler, sütürlerin çok yönlülüğünü hem tedavi amaçlı hem de teşhis amaçlı kullanımını arttırmaktadırlar ve bunu istenilen bölgeye ilaç salarak ve hücre taşıyarak yapmaktadırlar.

İletişim Formu