Teracel Fibrillar

Ürünler »     Hemostat »     Teracel Fibrillar »    

 
 

TERACEL® Fibrillar, cerrahın forseps ile istediği miktarda kolayca soyabileceği çok katmanlı ORC’den yapılmıştır. TERACEL® Fibrillar’daki her katman, kanama bölgesinde eriyik hale gelmesi ve operatör kaldırana kadar kalması için hafif ve hacimli yapıdadır. Bu yapıdaki TERACEL® düzensiz yüzeye veya dokuya uygundur ve hacimli yapısı nedeniyle ortopedik / omurga ve nörolojik cerrahide yararlıdır.

  • 2 – 3 dakika içinde mükemmel hemostaz sağlar.
  • Düşük Ph sebebiyle çeşitli Gram (+), Gram (-) ve antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal etki sağlar.
  • Cerrahi operasyon sırasında iyi kullanım karakteristikleri sunar.
  • Cerrahi aletlere yapışmaz.
  • 7 – 14 gün içerisinde absorbe edilir.
  • Bakterisidal özellikler
  • USP gerekliliklerine uygun
  • Minimum doku reaksiyonu yaratan bitki kökenli ürün
  • Uygulanan vücut/dokuda tahrişe neden olmaz

TERACEL® Fibrillar Hemostat (Okside Rejenere Selüloz) gamma radyasyon tekniği ile steril edilir.

TERACEL® Fibrillar Hemostat (Okside Rejenere Selüloz) biyouyumludur. ISO 10993 test raporları mevcuttur.