TEK KULLANIMLIK CERRAHİ TROKAR İÇİN UYGULAMA TEKNİĞİ

Blog TRTEK KULLANIMLIK CERRAHİ TROKAR İÇİN UYGULAMA TEKNİĞİ

TEK KULLANIMLIK CERRAHİ TROKAR İÇİN UYGULAMA TEKNİĞİ

Cerrahın seçimine ve kullanım şekline göre farklılık gösteren cerrahi trokar aynı zamanda cerraha sağladığı uygulama kolaylığı ve güvenli kullanımı nedeniyle çoğunluklatek kullanımlık cerrahi trokarolaraktercih edilmektedir. Tek kullanımlık cerrahi trokar genel olarak jinekolojik, genel ve ürolojik endoskopik prosedürlerde minimal invaziv laparoskopik cerrahiler olarak uygulanmaktadır. Bıçaklı cerrahi trokar ve bıçaksız cerrahi trokar olarak tek kullanımlık cerrahi trokar çeşitlendirilebilmektedir. Tek kullanımlık cerrahi trokar cerrahi operasyon sırasında vücuda yerleştirme için daha az kuvvete ihtiyaç duymaktadır. Bunun nedeni tek kullanımlık cerrahi trokarın tekrar kullanılabilir trokardan daha keskin bir yapıya sahip olmasıdır. Tek kullanımlık cerrahi trokar kullanılırken aşağıdaki adımlar takip edilir.

  • Abdomende pnömoperiton oluşturularak ve hastanın kilosu göz önünde bulundurularak uygun bir açı ile trokar yerleştirilir; iç yapılarda yaralanma riskine karşı yerleştirme sırasında daha az kuvvet uygulanmalıdır.
  • Obtüratör trokar kanülüne yerleştirilir; bu adım trokar deriye açılan inzisyandon penetre etmeden önce gerçekleşmelidir.
  • Obtüratörün üst kısmı avuç içinde kavranarak sıkıştırılır. Böylelikle bıçak kalkanının kilidi açılarak trokar aktive edilmiş olur
  • Bu adımdaki önemli nokta deri inzisyonu boyunca obtüratörün üst kısmının sıkılmaya devam edilmesi ve trokarın girişi ile birlikte aşağı doğru devamlı baskı uygulanmasıdır.
  • Bıçaklı cerrahi trokar kullanılıyorsa kırmızı renkli bıçak indikatörü bıçak kalkanının konumunu göstererek, abdominal veya torasik boşluğa ulaşıldığı zaman kalkan doğrusal bıçağı kapatarak yerine kilitlenir. Bıçaksız cerrahi trokar kullanılıyorsa kanül bırakılarak cihaz sabitlenir ve obtüratör trokar kanülünden çıkarılır.
  • Tüm prosedür tamamlandıktan sonra desüflasyon gerçekleştirilerek valf luer bağlantısına paralel hale getirilerek açılır ve kanül sabitlendiği yerden yavaşça çevirilerek çıkarılır.

İletişim Formu