SÜTÜRLERIN SINIFLANDIRILMASI

Blog TRSÜTÜRLERIN SINIFLANDIRILMASI

SÜTÜRLERIN SINIFLANDIRILMASI

SÜTÜRLERIN SINIFLANDIRILMASI

Sütürler genel olarak, malzemenin doğal veya sentetik, vücuttaki malzemenin emilebilir veya emilemez oluşuna göre ve bunların monofilament veya multifilament oluşuna göre sınıflandırılır.  Sütürler tıbbi cihaz olarak sınıflandırıldığı için, sütür üretimi ilgili ülkenin sağlık bakanlığının düzenleyici kontrolü altındadır. Endüstri için üretim yönergeleri ve testleri, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (USP) adlı kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu tarafından ve Avrupa Konseyi’nin yayınladığı Avrupa Farmakopesi (EP) tarafından sağlanmaktadır. USP sistemi, 1937 yılında, metrik ölçülere karşılık gelen sütür materyallerinin standardizasyonu ve karşılaştırılması için kurulmuştur; Avrupa Farmakopesi ise ilk kez 1969 yılında yayınlanmıştır.

Sütür tipleri kolajen, sentetik emilebilir ve emilemez özelliktedir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • Tip I – Monofilament, bükülmüş veya örgülü yapıda ipek veya sentetik fiberler.
  • Tip II – Pamuk veya keten fiberleri veya kuvvet katmadan sütür çapına katkıda bulunan kaplamaya sahip doğal veya sentetik fiberler.
  • Tip III – Monofilament veya multifilament yapıda metal sütürler.

Sütür şeridinin çapı, sıfırlar ile belirtilir ve sütür boyutunu ifade eder. Sütür boyutunu ifade eden sıfırlar arttıkça sütür çapı azalır. Sütür çapı telin gerilme direncini önemli ölçüde etkiler. Sütür çapı arttıkça telin gerilme direnci de artar; örneğin, 3-0 sütürler 2-0 sütürlerden küçüktür. Farklı ameliyatlar için farklı sütür çaplarının tercih edilmesinin nedenlerinden birisi olarak gösterilebilir.

Farklı tip sütürlerin birbirlerine göre farklı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Sütür seçiminde, bu avantaj ve dezavantajlar göz önünde bulundurularak ameliyata uygun sütür seçilmelidir.

İletişim Formu