SÜTÜR İÇİN TEMİZ ODA SİSTEMLERİ

Blog TRSÜTÜR İÇİN TEMİZ ODA SİSTEMLERİ

SÜTÜR İÇİN TEMİZ ODA SİSTEMLERİ

Ana Sayfa »     Blog »     SÜTÜR İÇİN TEMİZ ODA SİSTEMLERİ »    

Temiz oda, ürünleri aletleri, insanları ve donanımları uluslararası geçerliliği olan standartlarda, partikül, mikroorganizma ve mikrop gibi parçacıklardan koruyacak şekilde basıncı, gürültü seviyesi, hava hareketliliği ve sıcaklığı belirli bir seviyede tutularak hijyenik koşullara uygun odaya denir. Temiz oda sistemleri teknolojik yöntemlerden biridir. Bu sayede insan ve ürün sağlığının korunması sağlanmış olur. 

Temiz oda sistemlerinin kullanıldığı çok çeşitli alanlar mevcuttur. Bu alanlarda üretim aşamasındaki ürünlerin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadan hijyen koşullarının sağlanması beklenir. Üniversite laboratuvarları, sağlık, gıda, savunma sanayi, nanoteknoloji merkezleri ve medikal cihaz üretimleri başta olmak üzere kullanılan temiz oda sistemlerinde amaç odaların temiz hava kalitesini arttırmaktır. Bu sistem ile birlikte hava toz, partiküller ve mikroorganizmalardan arındırılır.

Yapım aşamasındaki temiz odalar temizlik derecesine göre sınıflandırıldıktan sonra çeşitli parametrelerin sürdürülebilir olması beklenir. Bunlar:

• Hava debisi
• Nem
• Sıcaklık
• Basınç
• Temizlik
• Hava hızı

Cerrahi sütür eski zamanlardan günümüze kadar uygun koşullar altında farklı yapılarda üretilerek, medikal bir cihaz olarak kullanılmıştır.

Günümüzde cerrahi sütür üretimini daha steril koşullar altında , filtreli ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirebilmek aynı zamanda hava kalitesini sağlayabilmek amacıyla temiz oda sistemleri kullanılmaktadır. 

Hava kalitesini sağlamak için sıcaklık, nem ve filtrasyon faktörleri göz önüne alınmalıdır. Özellikle filtreleme yapılırken öncelikle büyük partikülleri tutmak için bir ön filtreleme uygulanmalıdır. Bu ön filtreden geçen hava 0.3 mikron çapında %99.99 toz yakalama verimine sahip olan HEPA filtre tarafından filtrelenerek ortama verilmelidir. Filtre sisteminde öncelikli kullanılan ön filtreleme aynı zamanda büyük çaplı partiküllerin tutularak HEPA filtrenin daha ufak boyutta partikülleri tutmasını sağlayarak kullanım ömrünü uzatır ve işlemin sonunda ortama verilen hava laminer akışlıdır. Bunun nedeni olarak katmanlar arasında bozulma olmaz ve hızla akarak partikül hareketlerinin neden olduğu kirlenme azaltılmış olur.

Bu faktörlere dahil olarak temiz odanın mimarisi, havanın değişim miktarı, temizliği ve oda içerisinde bulunan insanların aktivitelerinden meydana gelen partiküller gibi durumlar göz önünde bulundurmalıdır.

Basitçe temiz oda standartları şunlardır:
• Temiz oda içinde bulunan havalandırma sistemlerinin otomatik olarak çalışması.
• Temiz oda içinde bulunan herkes tarafından anlaşılabilecek düzeyde otomasyon sistemlerinin sağlanması.
• Ergonomik bir iç tasarımın yapılmış olması.

İletişim Formu