QUILLED SÜTÜR

Blog TRQUILLED SÜTÜR

QUILLED SÜTÜR

QUILLED SÜTÜR

Bu sütür tekniği genellikle bir dikişin gerginliğini daha büyük bir yüzey alanına dağıtmak için kullanılan bir yöntemdir.  Eski bir verme setinden bir parça gazlı bez parçası veya bir boru parçası gibi bir malzeme aracılığı ile gerçekleştirilir. Dikey veya yatay matris sütür tekniklerini bu yöntem içinde kullanabilirsiniz.

Verme setinden dikey yatay sütür tekniği ve borular kullanır.

  1. İlk olarak, İnsizyonun yaklaşık uzunluğu kadar, iki adet damar içi damla tüpü kesilir. Boru yerine iki adet sarılmış gazlı bez de kullanılabilir.
  2. İğne, uzak taraftaki insizyonun kenarından yaklaşık 8–10 mm ilerisine yerleştirilir. Bu sayede, matris sütürünü, insizyon çizgisine dik açıda yerleştirmek için yeterli alan sağlanmış olur.
  3. İnsizyon hattından geçilir ve insizyonun yakın tarafındaki kenardan eşit bir mesafede iğne dokudan yukarı kaldırılır.
  4. İğne ters çevrilir ve aynı tarafa, fakat kenardan yaklaşık 4 mm mesafe uzaklıkta yerleştirilmesine dikkat edilir. Bu sayede, kesinin çizgisine dik açılarda bir dikiş oluşturulmuş olur.
  5. Kesi bölgesinden geriye doğru ilerlenir ve iğneyi uzak kenardan 4 mm yukarı mesafeye getirilir.  Bu sayede, insizyonun yakın tarafında boru parçasını yerleştirdiğiniz bir halka oluşturulmuş olur.
  6. Sütür materyalinin tamamı doku içerisinden geçirilmeden önce, yakın taraftaki sütür altına kısa bir tüp yerleştirilir ve sütürü sıkıca bir şekilde çekilir. Çünkü: Borunun insizyon çizgisine paralel uzanması gerekir. Sütürün sıkı çekilmesi, tüpün yerinde kalmasını sağlayacaktır.
  7. İnsizyonun uzak tarafındaki diğer tüp parçasını insizyona paralel olarak ve sütürün iki giriş noktası arasına yerleştirilir. Sütür, tüpün üstünde yer almasını sağlayacak bir düğüm aracılığı ile sabitlenir. Bu sayede, boru uzak tarafta yerinde sabit bir pozisyonda kalacaktır.
  8. Her biri tüp parçasını yerinde tutmaya yardımcı olmak için; insizyon hattı boyunca kesilmiş dikey matris sütürlerin, hat boyunca yerleştirmesine devam edilir. Bu sayede, iki boru hattında bulunan sütürden gelen gerilim, daha geniş bir yüzey alanına yayılmış olur.

ASLI BİROL
Kalite Güvence Sorumlusu

İletişim Formu