PGA SÜTÜRÜN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ

Blog TRPGA SÜTÜRÜN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ

PGA SÜTÜRÜN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ

Çeşitli kullanımlar için farklı özelliklere uygun olarak üretilen aynı zamanda yara kenarlarını kapatmak veya doku hasarını onarmak için kullanılan birçok sütür tipi bulunmaktadır. Cerrahi operasyonlar sırasında kullanıma sunulan cerrahi sütürler antijenik veya patojenik olmamalıdır. Sahip olduğu farklı özelliklere göre sınıflandırılan sütürler, en temel sınıflandırmaya göre emilebilir veya emilemeyen yapıda olabilmektedir. Kan damarları arasındaki anastomozlar gibi kalıcı sütürlerin bir gereklilik olduğu durumlar dışında genellikle emilebilir sütürler cerrahlar tarafından tercih edilmektedir.

Yara iyileşmesinden sonra doktor yardımıyla vücuttan çıkarılan sütürler emilemeyen cerrahi sütürledir. Doktor müdahalesine gerek kalmadan çeşitli doku sıvıları yardımıyla vücutta ayrışabilen sütürler ise emilebilir cerrahi sütürler sınıfındadır.

Cerrahi sütürler ham madde kaynağına göre doğal veya sentetik yollarla üretilebilmektedir. Sentetik olarak üretilen sütürler için kullanılan poliglikolit olarak da bilinen PGA (poliglikolik asit) biyolojik olarak bozunabilir bir polyesterdir. Birkaç iplikten elde edilen multifilament ve PGA yapılı olarak üretilen emilebilir sütür 1920 yılında piyasaya sürülen glikolik asitin (hidroksi asetik asit) bir homopolimeri olarak kabul edilir ve bu sütür ilk geliştirilen sentetik ve emilebilir yapıya sahip cerrahi sütürdür.

PGA sütür monofilament yapıda katı olması nedeniyle kullanım kolaylığı için örgülü ve multifilament yapıda üretilir.

PGA sütür kullanıldığı zaman dokuda oluşan enflamatuvar reaksiyonun minimal seviyede olması nedeniyle aşırı doku tahrişine neden olmaz. Dokudaki emilim sırasında bakterisidal etki göstererek fibröz bağ dokusu tarafından enkapsüle edilir.

Cerrahın hasta için sağlaması gereken güvenli kullanım için PGA sütürü yeterli uygunluktadır ve ideal bir cerrahi operasyon için gerekli olan koşulları sağlamaktadır. İyi gerilme ve düğüm mukavemetine sahip olan PGA sütürü hidroliz ile emilimi sağlamaktadır. Gerçekleşen hidrolizden sonra yavaş yavaş mukavemetini kaybeder böylelikle emilim tamamen sağlanmış olur.

PGA sütürü pürüzsüz doku geçişini ve düğüm bağlamayı sağlayabilmek için sentetik bir kaplama olan polikaprolakton ve Kalsiyum Strearat yapısı ile kaplanabilmektedir. 10 cm’den 150 cm’e kadar farklı uzunluklarda üretilebilen çeşitleri bulunmaktadır.

Emilim süresi 60-90 gün arasında olan bu cerrahi sütürün sterilizasyonu etilen oksit ile gerçekleştirilmektedir. Genellikle yapılan ambalajlama için alüminyum folyo kullanılırken USP aralığı 6/0 – 3 arasında değişmektedir.

Cerrahi sütür üretiminde sahip olduğu 45 yıllık tecrübesi ve sağladığı güvenilir ürün içerikleriyle KATSAN’ın cerrahi sütürlerini cerrahi operasyonlar sırasında düşünmeden kullanabilirsiniz.

İletişim Formu