KESE AĞZI DİKİŞ TEKNİĞİ

Blog TRKESE AĞZI DİKİŞ TEKNİĞİ

KESE AĞZI DİKİŞ TEKNİĞİ

KESE AĞZI DİKİŞ TEKNİĞİ

Kese ağzı dikişi yuvarlak yara dokularında kapama amacıyla torba büzme ipi gibi kullanılan devamlı bir dikiştir. Kese ağzı dikişi, minimum yara izi elde etmek için, dairesel yaraların yüzey alanını azaltmak için kullanılabilecek basit bir tekniktir. Bu sütür bir ‘ostomi’ tüpü yerleştirilmeden önce yerleştirilir veya rektum ameliyatından önce rektal prolapsusu azaltmak veya anal sfinkteri geçici olarak kapatmak için kullanılabilir. Yabancı bir cisim (örneğin bir çubuk) ile nüfuz ettikten sonra torasik duvardaki bir deliği kapatmak için de kullanılabilir. Tüp yerleştirildikten sonra sütür yerleştirilirse, tüp lümeninden ödün verilebilir. Anal sfinkterin etrafına bir kese ağzı sütürünün yerleştirilmesi, cerrahi bölgeyi kirletebilecek dışkıların geçişini önler. Sütür iğnesinin başladığı noktada aynı noktaya gelmesi için ostomi tüpünün etrafına bir dizi sütür yerleştirilir. Bu sıkıca çekildiği zaman, bir bez çanta gibi dokuları toplar. Her iki ucundan uzun bir dikiş malzemesi bırakılır ve bu sütürün sıkıca çekilmesini sağlar ve düğümü bağlamak için kullanılır. Sütürün uçları tüpün etrafına çekilir ve birbirine bağlanır. Bu tüpün etrafında bir conta oluşturacaktır. Mukozal inversiyon ve sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için kenarları bir aletle içe doğru döndürmek gerekebilir.

Kese ağzı dikişi, ameliyat sonrası yuvarlak cilt kusurlarının tamamen veya kısmen kapanmasını sağlar. Özellikle cilt gevşekliği nedeniyle yaşlı hastalar için uygun olabilir. Sütür ile sağlanan gerginlik, cildi yaranın tüm çevresinden homojen olarak ilerletir, bu da kusur boyutunda önemli bir azalmaya ve yara kenarındaki hemostazın artmasına neden olur. Kese ağzı dikişinin geçmişi, tekniğinde yapılan değişiklikler, avantajları ve potansiyel komplikasyonları gözden geçirildiğinde; melanom dışı deri kanserinin çıkarılmasından sonra ve aynı zamanda lokal melanom eksizyonundan sonra da yararlı olduğu görülmektedir. Ek olarak, bu teknik özellikle ameliyattan sonraki hafta boyunca aktif yaşam tarzlarını değiştiremeyen hastalar, aynı anda antikoagülanlar, antiplatelet ajanlar veya her ikisi ile tedavi edilen hastalar ve ameliyat sonrası kapsamlı kusurları olan hastalarda yuvarlak cerrahi yaraların onarımı için uygundur. Aksi takdirde bir deri grefti veya büyük bir kutanöz flep gerektirir. Tipik olarak, kese ağzı dikişiyle kısmi veya tam kapanmayı takiben cerrahi yara bölgesi mükemmel uzun süreli fonksiyonel sonuçlar gösterir.

Kese ağzı dikişi ilk olarak dermatolojik cerrahide tanımlanmıştır. Minimum yara izi elde etmek için dairesel yaraların yüzey alanını azaltmak için kullanılabilecek basit bir tekniktir. Rekonstrüksiyonu tamamlamak ve küçük bir deri grefti yerleştirebilmek için yaranın hem boyuna hem de enine boyutlarını azaltmak için kese ağzı dikişi gerçekleştirilmiştir. Yan yana iki taraflı bitişik doku transferi ile birlikte kese ağzı dikişi kullanılmaktadır. Bu prosedürü kullanarak, büyük yüz kusurları kapatılmakta veya azaltılmaktadır. Özellikle zayıf dokunun gevşekliği nedeniyle yan yana kapatma önerilmediğinde, küçük-orta deri kusurlarının kalıcı olarak kapanmasına izin veren tek bir prosedür olarak kese ağzı dikişi kullanılması önerilmektedir.

Bu teknik, gerilimin derecesine ve kusurun boyutuna bağlı olarak bir kusurun boyutunu küçültmek veya tamamen ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Bu bir niş tekniğidir, çünkü kese ağzı etkisi çevredeki deride hafif bir büzüşmeye yol açma eğilimindedir (ve muhtemelen zamanla çözülecek), bu önkol ve sırt gibi alanlarda kabul edilebilir bir özelliktir, ancak yüz gibi kozmetik olarak hassas yerlerde daha az arzu edilir. Tekniğin doğası sütür yerleştirme sırasında herhangi bir noktada dikiş zayıflamasının yara ayrılması ile sonuçlanabileceği anlamına gelir, ancak bu nedenle genellikle daha büyük ölçülü bir sütür materyali kullanılır.

Hande Kahraman
Kalite Güvence Mühendisi

İletişim Formu