KARAKTERİSTİKLERİNE GÖRE FARKLI YAPIDAKİ EMİLEBİLİR HEMOSTATLAR

Blog TRKARAKTERİSTİKLERİNE GÖRE FARKLI YAPIDAKİ EMİLEBİLİR HEMOSTATLAR

KARAKTERİSTİKLERİNE GÖRE FARKLI YAPIDAKİ EMİLEBİLİR HEMOSTATLAR

Hemostaz, kanın damar dışına çıkmasını önlemek amacıyla kendiliğinden, damar bütünlüğünün bozulması ile veya herhangi bir nedenden dolayı başlayan kanamayı durdurmak için yapılan fizyolojik veya cerrahi müdahelelerin bütünüdür.
Emilebilir hemostat genellikle kılcal, venöz ve küçük arteriyel kanamaların kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılan ürün tasarımına sahiptir. Farklı yapıdaki emilebilir hemostatların kullanımına ve işlevselliğine ait birçok iyi karakteristik mevcuttur.

1. Hemostat Original
Okside rejenere selülozun gevşek bir örgüsü olan bu emilebilir hemostat, orijinal dokuyu gözlemleyebilmek için görünürlük sağlar. Aynı zamanda hemostat original, cerrahi prosedürlere uygulaması esnek ve kolay olduğu için kanlı bölgede trombosit yapışması matrisi sağlamaya yardımcı olur.

2. Hemostat Fabric
Okside rejenere selülozdan elde edilen bu tür emilebilir hemostat yapısı ağır kanı absorbe edebilmek için yoğun bir yapıya sahiptir. Laparoskopik cerrahilerde kullanılabilen emilebilir hemostat fabric aynı zamanda sternotomi bölgesinde yara komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olur.

Trombosit yapışması ve agregasyonu için matris olarak da kullanılabilen bu emilebilir hemostat yapısı absorbe kabiliyeti sağlamak için sahip olduğu yoğun yapı ve örgü kalınlığı sayesinde diğer emilebilir hemostatlardan ayrılmaktadır.

3. Hemostat Fibrillar
Çok katmanlı okside rejenere selülozdan elde edilen hemostat fibrillar, cerrahın isteğine bağlı olarak forseps ile kolayca soyulabilen bir emilebilir hemostat yapısına sahiptir. Düzensiz yüzey veya dokuya sahip olan bu hemostat hafif ve hacimli yapısı nedeniyle ortopedik/omurga ve nörolojik cerrahi için uygun bir emilebilir hemostat yapısıdır.

4. Hemostat Nonwoven
Okside rejenere selülozdan elde edilen hemostat nonwoven liflerin iğne ile delinmesiyle birbirine geçmiş liflerden oluşan bir yapıya sahiptir. Hemostat nonwoven sahip olduğu bu yapı ile cerrahi bölgedeki kanı hızlı bir şekilde absorbe ederek hemostazı hızlandırır. Kardiyovasküler, genel ve periferik cerrahi gibi operasyonlarda kullanım kolaylığı sağlar.

İletişim Formu