İLAÇ SALIMLI İPLİKLER

Blog TRİLAÇ SALIMLI İPLİKLER

İLAÇ SALIMLI İPLİKLER

İLAÇ SALIMLI İPLİKLER

Kullanılan terapötik ajanın türüne bağlı olarak, ilaç salımlı iplikler cerrahi alan enfeksiyonlarını azaltma, yara iyileşmesini hızlandırma ve diğer ameliyat sonrası komplikasyonları azaltma gibi etkilere sahiptir. Ek ilaçlara olan ihtiyacı da azaltabilir. İlacın belirli bir bölgede sürekli salınması, sistemik dolaşımda toksik limiti aşmadan, uzun süreler boyunca istenen terapötik konsantrasyonu sağlayabilir. İlaç salımlı iplikler, farklı teknikler kullanılarak geliştirilebilmektedir: Dikiş yüzeyinin daldırma yöntemi ile kaplanması, greftleme veya elektrospinning işlemi ile kaplanması. Bir ilaç salımlı ipliğin üretiminde karşılaşılan en büyük zorluk, sütürün mekanik özelliklerini bozmadan ilacın gerekli konsantrasyonuna ve etkisine ulaşmaktır. Bu da hızlanan polimer bozulması ve kontrollü salım stratejileri ile elde edilebilir.

Multifilament iplikler bakteriyel tutunmaya müsaittir ve bakterinin filamentin içinde sıkışmış halde kalma eğilimi oldukça fazladır. Bu yüzden multifilament iplikler, cerrahi alan enfeksiyonu için daha büyük bir risk taşır. Oftalmik cerrahide kullanılan oftalmik ilaç salımlı sütürler sıçanlarda bakteri gelişimi ve enfeksiyon oranını azaltmıştır. Bir in vivo çalışmada, deney hayvanında takrolimus ile kaplanan bir iplik ile neointimal hiperplazi, inflamatuar tepki ve granülasyon dokusu oluşumunun inhibisyonu bildirilmiştir. İlacın kontrollü salınması, ilaçların damar duvarının tümüne doğrudan difüzyonuyla anastomoz dikiş yerindeki neointimal hiperplaziyi engellemiştir. Bu strateji, hem koroner arter bypass greft cerrahisinde hem de periferik vasküler bypass cerrahisinde etkili olabilir. Ayrıca bilim insanları, ibuprofen yüklü polimerik tabakalar ile kaplanan ipliklerin mekanik özelliklerinde değişme olmadan ameliyat sonrasında sürekli ağrı kesici özellik gösterdiğini ve emilebilir sütür yüzeyinde deksametazon ve poli (laktik-ko-glikolik asit) parçacıkları ile kaplanan polietilenimin, 4 hafta boyunca iplik materyalinin mekanik özelliklerini etkilemeden kontrollü ilaç salımını sağladığını rapor etmiştir.

İlaç salımlı ipliklerin potansiyelleri, ilaçların sürekli salımıyla birlikte yüksek gerilme mukavemeti, esneklik ve daha iyi taşıma özelliklerine sahip ilaç salımlı multifilament ipliklerin geliştirilmesiyle ve gerekli bölgede sınırlı ilaç yüklemesi ile sinerjik ve/veya ekstra etki gösterebilen kombinasyon halinde çoklu-ilaç salımlı iplikler üretilerek genişletilebilir. Öte yandan, gecikmiş yara iyileşmesi, şiddetli yara oluşumu ve dikenli ipliklerde cilt tahrişleri gibi komplikasyonlar, daha fazla klinik araştırmalara gereksinim duyar. İlaç, dikenli ipliklerin açılı dikenleri içerisine, işlevi ve terapiyi geliştirmek için yerleştirilebilir.

İletişim Formu