II. ÇUKUROVA PELVİK TABAN HASTALIKLARI MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

Güncel EtkinliklerII. ÇUKUROVA PELVİK TABAN HASTALIKLARI MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

II. ÇUKUROVA PELVİK TABAN HASTALIKLARI MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

2. Çukurova Pelvik Taban Hastalıkları Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu 31 Mart – 01 Nisan 2017 tarihleri arasında Mithat Özsan Amfisi, Adana’da düzenlenmiştir. Sempozyum düzenleme kurulu tarafından, konunun multidisipliner olarak tartışılmasına ve güncel tanı – tedavi seçeneklerin aktarılacağına dair zengin bir bilimsel program hazırlanmıştır.

Çukurova Üniversitesi ve Cleveland Clinic Kolorektal Cerrahi Departmanın destekleri yanı sıra; Türk Cerrahi Derneği, Türk jinekoloji Derneği, Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Çukurova Üroloji Derneği tarafından bilimsel desteği ile hazırlanan programda çok önemli pelvik hastalıkları masaya yatırılmıştır. İnsan anatomisinde pelvik taban olarak bilinen bölgede bulunan; rektum, anüs, uterus, vagen, idrar kanalları, penis ve mesanenin fonksiyonel ve organik hastalıkları bilimsel ortamda tartışılmıştır.

Sempozyumda, Pelvik Taban cerrahisinin yanı sıra üroloji ve jinekoloji bilim dallarının da konuyla ilintili başlık ve detaylar da konuşulmuştur.

Katsan ekibi olarak yoğun bir talep ve ilgi ile karşılanmak bizi fazlasıyla onurlandırdı. Emilebilen ve emilemeyen sütürlerimizi ayrıca firmamızı detaylı bir şekilde anlatabilme fırsatı bulduk.

İletişim Formu