Cerrahi Mesh Yapısı

Cerrahi Mesh Yapısı

Cerrahi kısmi emilebilir mesh zayıf dokuları sağlamlaştırmak amacıyla genellikle abdominal fıtık onarımlarında kullanılan tabaka şeklinde bulunan cerrahi cihazlardır.

Karın içerisindeki bağırsakların veya dokuların abdominal duvarda zayıf bir nokta bulup fıtık kesesi (periton) ile birlikte karın dışına çıkmasıyla oluşan karın duvarı fıtıkları cerrahide en sık tedavi edilen hastalıklardandır. Abdominal duvardaki yırtığı dikmek veya dokuda oluşan zayıflığı yamalamak yerine cerrahlar genellikle gevşek örgü yapısına sahip esnek cerrahi meshleri tercih ederler. Bu yapıdaki cerrahi meshler sayesinde cerrahi operasyon sonrasında hastaya abdominal duvarda çok fazla gerilim hissetmeden günlük hayatına rahat bir şekilde devam etmesi için kolaylık sağlanmış olur.

Günümüzde en çok kullanılan cerrahi meshler fıtık onarımlarında kullanılarak kısmi emilebilir mesh ve emilemeyen mesh olmak üzere farklı yapılarda bulunabilen meshlerdir. Kısmi emilebilir meshin emilebilir kısmı genellikle PGA-PCL olmak üzere iki polimerin birlikte oluşturduğu kopolimer yapısından elde edilir ve uzun vadeli takviye amacı güdülmeden doku iyileşene kadar dokuya sağlamlık kazandırır.

Emilemeyen kısmı ise PP polimerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte emilebilir kısım mukavemetini kaybederek zamanla parçalanır geriye sadece emilemeyen PP yapısı kalır. Emilemeyen mesh ise kalıcı bir implant olarak kabul edilerek vücutta süresiz kalabilme potansiyeline sahiptir.

Kısmi emilebilir meshe göre daha pahalı bir seçenek olan biyolojik mesh, verici (donör) dokusundan laboratuvar ortamında ileri teknolojiler ile üretilir. Bu tür bir meshin uzun dönem sonuçları bulunmamakla birlikte dayanıklılık ve kalıcılığa bağlı olarak çeşitli sorunlar kaydedilmiştir. Ancak başka tedavi olasılığı bulunmayan hastalarda kullanılmaktadır.

Genel olarak emilebilir materyallerin enfekte olma olasılığı emilemeyen materyallere göre daha düşüktür. Aynı zamanda iç organlar için daha az zararlıdır. Yabancı madde miktarını azaltmak ve mekanik direnci koruyarak sağlamlık kurmak amacıyla kullanılan kısmi emilebilir mesh açık cerrahi ve laparoskopi operasyonlarında kullanılabilmektedir.

İletişim Formu