HASSAS DİKİŞ TEKNİKLERİ

Blog TRHASSAS DİKİŞ TEKNİKLERİ

HASSAS DİKİŞ TEKNİKLERİ

HASSAS DİKİŞ TEKNİKLERİ

Dikiş teknikleri son zamanlarda oldukça değişmiş ve daha az iz bırakacak şekilde geliştirilmişlerdir. Bunun en büyük faydası rekonstrüktif ameliyatlarda görülmektedir, zira bu hassas ameliyatları gerçekleştirmek için en hassas dikiş teknikleri kullanılmaktadır. Her ne kadar genel cerrahide belli temel teknikler kullanılsa da hassas dikiş tekniği seçiminin uzun vadeli sonuçları olumlu etkilediği de görülmüştür. Hasta konforunu arttıran bu teknikler, doktorlar tarafından gittikçe daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Daha az komplikasyon, hastaneye geri gelen daha az hasta ve azalan sağlık harcaması demektir.

Özellikle rekonstrüktif ameliyatlarda kullanılan, daha az iz bırakan teknikler gömülü dikiş teknikleridir: gömülü dikey matress sütür, fasiyal plikasyon sütür, derin dermal sütür

Gömülü dikey matress sütür 80lerin sonlarında ortaya çıkmıştır. Doğru uygulandığında hem mükemmel yara eversiyonu hem de doku yaklaştırma sağlar. Gömülü yatay matress sütür ile gömülü intradermal sütürün avantajlarını birleştirir. Hafif ve orta gerilimli yaralarda kullanılmaya uygundur.

Fasial plikasyon sütürü belli bir gerginlikteki yaralar, örneğin sırt ve omuz yaraları, için uygundur. Derin bir tekniktir ve gerginliği azaltıcı etkisi vardır. Bu gerginlikteki azalma, daha yüzeysel dikişlerin uygulanmasına imkan tanır. Aynı zamanda bu teknikte alan çok daha verimli kullanılır. Derin açık bir yara bile bu teknikle daha küçük bir fusiform defekte dönüştürülebilir.

Derin dermal sütür oldukça yeni bir tekniktir ve 2010’da ortaya konmuştur. Gömülü dikey mattress dikişine göre uygulanması daha kolay olduğu için, yeni cerrahlar için kullanılabilecek güvenilir gerginlik azaltıcı bir tekniktir. Klinik çalışmalar gömülü dikey matress sütüre göre hem hasta hem de doktor açısından daha kullanışlı olduğunu kanıtlamıştır.

Bu teknikler, klasik sütür tekniklerine göre çeşitli üstünlükler gösterse de, sıfır komplikasyon ve skar doku oluşumu beklenmemelidir.

İletişim Formu