FARKLI SÜTÜR MATERYALLERİ VE DOKU İYİLEŞMESİNE ETKİLERİ

Blog TRFARKLI SÜTÜR MATERYALLERİ VE DOKU İYİLEŞMESİNE ETKİLERİ

FARKLI SÜTÜR MATERYALLERİ VE DOKU İYİLEŞMESİNE ETKİLERİ

FARKLI SÜTÜR MATERYALLERİ VE DOKU İYİLEŞMESİNE ETKİLERİ

Yara onarımı; iltihaplanma, hücre çoğalması, matris birikmesi ve doku oluşması gibi bir dizi örtüşen süreci içeren iyi düzenlenmiş ve koordine edilmiş bir süreçtir. Sütürler, yara onarımı sırasında yara ayrışmasını önlemek için yeterli doku yaklaşımını sağlar. Cerrahi yaraların doğru kapanması ve stabilizasyonu cerrahi işlemin başarısını etkiler. İdeal bir sütür; güçlü, kolay kullanıma sahip ve güvenli düğümler oluşturabilir olmalıdır. Minimum doku iltihabına neden olmalı ve enfeksiyonu desteklememelidir.

Tek bir sütür tüm bu özelliklere sahip olmamasına rağmen, yaraya ve yara bölgesine uygun sütür seçimi daha iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olur. İyi kozmetik sonuçlar elde etmek ve kalıcı yara izlerini önlemek için doğru dikiş tekniği büyük önem taşımaktadır. İdeal bir sütür materyalinin, kullanılacağı klinik duruma göre farklılık göstereceği açıkça söylenebilir. Yeterli yaklaşım, destek ve düşük immünojeniklik gibi kaliteler önemlidir ve ideal bir sütür materyalini tanımlar.

Birçok çalışmada, farklı sütür materyallerinin yumuşak doku iyileşmesi üzerindeki etkileri histopatolojik olarak hücrelerin yoğunluğu, nekroz, fibroz, yabancı cisim reaksiyonu, akut ve kronik enfeksiyon hücrelerinin varlığı ile karşılaştırılmıştır ve farklı ürün grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ancak sütür materyallerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde farklılıklar bulunmaktadır. Sütür materyallerinin özelliklerindeki bu farklılıklar, sütürları klinik durumlar için özelleştirmektedir. Hasta ile ilgili faktörler, ameliyat tipi ve doku kalitesi, uygun bir dikiş malzemesine karar vermek için önemlidir.

İletişim Formu