OKSİDE REJENERE SELÜLOZ YAPILI HEMOSTAT

Blog TROKSİDE REJENERE SELÜLOZ YAPILI HEMOSTAT

OKSİDE REJENERE SELÜLOZ YAPILI HEMOSTAT

Okside rejenere selüloz cerrahi operasyonlar sırasında cerrahın hemostazı dengeli bir şekilde kontrol etmesi ayrıca kanamayı durdurabilmesi için kullanılan emilebilir hemostatik ajanlardan biridir. Hemostatik ajan kullanıldığı zaman hemostazdan kaynaklanan cerrahi müdahale riski azalmaktadır. Bununla birlikte okside rejenere selüloz bazlı emilebilir hemostat kullanımı yaygın hale gelmiştir.

Okside rejenere selüloz yapılı hemostat için bir ham madde olan selüloz, hidroksil grubuna sahip olan anhidro-glikoz birimlerinin sürekli tekrarlanarak bir zincir molekülü oluşturmasıyla elde edilen bir karbonhidrattır. Ayrıca, su ve benzen, alkol aseton, kloroform gibi organik çözücülerde çözünmez. Bitki kökenli olan selüloz doğada biyokütle olarak bol miktarda bulunur. Selüloza işlevsellik kazandırmak amacıyla uzun yıllar boyunca bilim insanları çeşitli çalışmalar yapmıştır. Bununla birlikte selüloz yıllar içinde çeşitli biyouygulamalar için kullanılabilir hale gelmiştir.

Okside rejenere selüloz 1930’ların sonlarında yapılan ve monokarboksil selülozun anhidroglukoz halkalarındaki primer hidroksil gruplarının kısmi oksidasyonu ile oluşarak

sahip olduğu % 16-24 oranındaki karboksilik asit varlığı sayesinde biyouyumluluk, biyogüvenlik ve biyoemilim sağlar aynı zamanda kanama durdurmada büyük rol oynamaktadır.

Okside rejenere selüloz yapılı emilebilir hemostat kullanımına bakılacak olursa kısa sürede sağladığı iyi hemostaz ile birlikte cerrahi operasyonlar sırasında bağışıklık tepkisini indüklemez ve kan ile temas ettiği zaman siyah jelatinimsi bir kütle oluşturur. Bu kütle pıhtı oluşumunu sağlayarak kan pulcuklarının yapışabildiği fiziksel bir yapı olarak davranır. Böylelikle pulcuk- fibrin plağının oluşumu ile kan pulcukları yığılarak kanamanın durması sağlanır.

Okside rejenere selüloz yapılı emilebilir hemostat sindirim sistemi cerrahisi, ortopedi, estetik cerrahi, travmatoloji, jinekoloji, dental uygulamalar, genel cerrahi ve endoskopik operasyonlar gibi ilişkili operasyonlarda kullanımı bulunan emilebilir medikal cihazlardır.

İletişim Formu