BARBED (DİKENLİ) SÜTÜR TEKNOLOJİSİ VE DÜĞÜMSÜZ DOKU KAPAMA İHTİYACI

Blog TRBARBED (DİKENLİ) SÜTÜR TEKNOLOJİSİ VE DÜĞÜMSÜZ DOKU KAPAMA İHTİYACI

BARBED (DİKENLİ) SÜTÜR TEKNOLOJİSİ VE DÜĞÜMSÜZ DOKU KAPAMA İHTİYACI

BARBED (DİKENLİ) SÜTÜR TEKNOLOJİSİ VE DÜĞÜMSÜZ DOKU KAPAMA İHTİYACI

Sütür kullanımı gereken durumlarda genellikle geleneksel yöntemler kullanılarak düğüm
atılması gerekmekte olup yakın bir geçmişe kadar düğüm kullanımı doku aproksimasyonu
için kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmiştir. Fakat, cerrahi düğümlerin doğasında operatör
hatasına açıklık, operatörler arası teknik farklılıklar, sütür malzemesinin incelmesi ve
mukavemetin azalması gibi dezavantajları da vardır. Ayrıca, başta laparoskopik
operasyonlarda olmak üzere çeşitli operasyon türlerinde fiziksel alan sınırlamalarından dolayı
düğüm atmak oldukça güç bir hale gelebilmektedir. Bu gibi problemlerin üzerinden gelmek
için düğüme ihtiyaç duymayan sütür teknolojisi geliştirilmiştir. Bu teknoloji sütür yüzeyi
üzerine açılan çentikler sonucu oluşan “barb” (diken) yapılarının, kullanım sırasında
geometrik şekilleri sayesinde dokuya kolayca penetre olup kanca prensibini kullanarak
dokuyu etkin şekilde yerine kilitlemesi prensibine dayanmaktadır. Sütür yüzeyinde
oluşturulan bu diken yapıları farklı geometrik şekillerde ve yönlerde olabilse de çalışma
mekanizmaları büyük oranda aynı kavram üzerinden gerçekleşmektedir.

Farklı tipteki ürünlerin sıklıkla kullanıldığı cerrahi operasyonlar genelde şu şekildedir;

  • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi,
  • Jinekolojik İşlemler,
  • Laparoskopik Cerrahi,
  • Fıtık Prosedürleri,
  • Cilt Kapatma,
  • Ürolojik İşlemler ve
  • Genel Cerrahi İşlemleri.

Bu ürünlerin bu operasyonlarda kullanılması aşırı kanama riskini ve dikiş kayma olasılığını
oldukça azaltmaktadır. Düğüm nedeniyle oluşabilecek enfeksiyon ihtimali doğal olarak
önlenmiş olur. Düğüm atma ihtiyacı olmadığından operasyonlardaki süreler hem oldukça
kısaltmakta hem de kullanılan toplam sütür miktarını azaltmaktadır.

Bu gibi klinik faydalardan dolayı Barbed sütürler gibi düğümsüz yara kapama teknolojileri
hızla popülerlik kazanmıştır ve cerrahi operasyonlarda kullanımı gün geçtikçe daha da
artmaktadır.

İletişim Formu