DEVAMLI SÜTÜR TEKNİĞİ

Blog TRDEVAMLI SÜTÜR TEKNİĞİ

DEVAMLI SÜTÜR TEKNİĞİ

DEVAMLI SÜTÜR TEKNİĞİ

Tek bir sütür ile doku boyunca seri olarak sütür atılmasıdır. Basit aralıklı sütür tekniği ile benzerdir ancak basit aralıklı sütürün aksine her dikişte düğüm atılmaz. Sadece ilk ve son dikişlerde düğüm atılarak sabitlenir. Uygulaması kolay, sıklıkla tercih edilen ve eversiyon sağlayan bir sütür tekniğidir.

Başlangıçta, yaranın bir ucuna basit aralıklı bir sütür yerleştirilir. Bu sütür düğümlenir ama kesilmez. Basit devamlı dikişler yaranın uzunluğunca yerleştirilir, epidermise tekrar nüfuz eder ve dermal veya deri altı olarak geçirilir. Basit devamlı sütürün her aralığını eşit yerleştirmek önemlidir. Uygulama, dikiş sonunda dokudan çıkarken tek bir düğüm atılarak sonlandırılır. Bir yara, basit aralıklı ya da aralıklı horizontal matris sütür ile kolayca kapatılabileceğinden daha uzunsa, kapatmayı verimli bir şekilde gerçekleştirmek için sürekli bir dikiş tekniği kullanılabilir.

En sık kullanılan devamlı sütür tekniği, kilitli olmayan sütür tekniğidir. Bu teknik uygulanırken dikişler arasındaki mesafe yaklaşık 1 ila 1,5 cm’dir. Kilitli olmayan devamlı bir sütür uygulamasında; bir sonraki doku geçişi yapılırken, yerleştirilen sütür ilmeği üzerinde hafif bir gerginlik sağlamak yararlıdır. Bu, herhangi bir ek dikiş işlemi gerçekleştirilirken de dokuda dikişin gevşemesini önler. Gerginlik, cerrahın eliyle veya asistan tarafından sağlanabilir, iğne tutucuyla gerginlik sağlanmamalıdır.

Devamlı bir dikiş kilitlenebilir. Devamlı dikişin kilitlenmesi tekniği, sütürün kalan kısmı yerleştirilirken dikişin gevşeme eğilimini azaltmak için, yaranın uzunluğu boyunca sütüre sürtünme noktaları yerleştirerek gerçekleştirilir. Devam eden sütür, kendinden önceki sütürün içinden geçirilerek devam edilir. Böylece, işlem tamamlanırken, kilitlenen dikişler, daha önce atılan her bir dikişi sıkı tutmaya yardımcı olur. Kilitleme, sütürün önceki dikiş döngüsü boyunca geçirilmesiyle gerçekleştirilir.

Avantajları

Bu tekniğin birincil avantajı, diğer tekniklere göre kolaylığı ve dikiş yerleştirme hızıdır. Kullanılan sütür uzunluğu azdır. Gerginliğin sütür hattı boyunca eşit dağılmasını sağlar. Düzgün yerleştirilmiş derin dikişlerle, yara gerginliğinin en aza indirildiği uzun yaralar için kullanışlıdır. Ayrıca tam veya kısmi kalınlıkta bir deri greftinin sabitlenmesinde de faydalıdır. Basit aralıklı sütür tekniğine kıyasla daha az skar olasılığı vardır. Basit devamlı sütür tekniği kullanarak dokunun kapatılması, hemostatik özellikleri ve doku bozulmasının azalması nedeniyle avantajlı bir tekniktir. Bu tekniği kullanırken, her dikiş için bir düğüm yapılması gerekmez; bu, uzun bir yaranın dikilmesini daha hızlı hale getirir ve döküntü toplamak için daha az düğüm bırakır.

Dezavantajları

Sadece başta ve sonda düğüm atılması sebebiyle, doku ayrılması olasılığı bu teknikle kapatılan dokularda daha yüksek olabilmektedir. Düğümlerden biri zarar görürse ya da açılırsa tüm sütür hattı zarar görür. Devamlı dikişin sütür hattı boyunca enfeksiyon taşınmasına imkân sağlaması dezavantajlı durumlardan biridir. Enfekte dokularda devamlı sütür tekniği kullanılacaksa sütür tipi olarak monofilament bir materyal tercih edilerek enfeksiyon taşınması riski azaltılabilir. Monofilament sütürler, multifilament sütürler gibi mikroorganizmaların yerleşebileceği bir yapıda değildir. Sürekli sütür tekniğinin bir dezavantajı da bir sütürün dokudan içeri girmesi veya kırılması halinde sütürün tamamının gevşetilmesi ya da çıkarılmak zorunda kalmasıdır.

İletişim Formu