CUSHING VE CONNELL SÜTÜR TEKNİKLERİ

Blog TRCUSHING VE CONNELL SÜTÜR TEKNİKLERİ

CUSHING VE CONNELL SÜTÜR TEKNİKLERİ

CUSHING VE CONNELL SÜTÜR TEKNİKLERİ

Cerrahi operasyonlarda uygulanacak sütür tekniği, yara tipine ve bölgesine göre farklılık göstermektedir. Mide, idrar kesesi ve uterus gibi içi boş organlarda bulunan insizyonları kapatmak için genellikle Cushing ve Connell sütür tekniği kullanılır. Cushing sütür tekniğinde, sütür organ lümenine nüfuz etmeksizin submukozaya nüfuz eder. Sütür, insizyonun iki yanından, birbirine paralel olacak şekilde ilerler.  Connell sütür tekniği, Cushing sütür tekniği ile neredeyse birebir aynıdır. Bu iki sütür tekniği, sütür geçişi sırasında nüfuz ettikleri dokuya göre ayrılmaktadır. Cushing sütür tekniğin de submukozadan geçiş yapılırken, Connell sütür tekniğinde lümenden geçiş yapılmaktadır. Bu teknikler uygulanırken aşağıdaki adımlar izlenir.

  1. İnsizyona paralel, zıt yönlü bir sütür geçişi yapılır.
  2. İnsizyonun diğer tarafından iğnenin çıkış noktasına paralel şekilde, insizyon ile aynı doğrultuda olacak şekilde sütür geçişi yapılır.
  3. Düğüm atılarak sütür hattının başlangıcı sabitlenir.
  4. Düğümün gerisinden başlanarak insizyon doğrultusunda bir sütür geçişi yapılır.
  5. İnsizyonun diğer tarafından ilk geçişe paralel ve aynı doğrultuda bir geçiş yapılır. Sütür çekildiğinde doku inverte olur ve düğüm deri altına gömülür.
  6. İnsizyon doğrultusunda bir sütür geçişi yapılır.
  7. İnsizyonun diğer tarafından ilk geçişe paralel ve aynı doğrultuda bir geçiş yapılır.
  8. İnsizyon boyunca 6. ve 7. Adımlar tekrarlanır.
  9. İnsizyon hattı geçildikten sonra ilk 3 adım tekrarlanarak sütür hattının sonu sabitlenir.

Ozan Uğur
Quality Assurance Engineer

İletişim Formu