CROSS CRUCIATE SÜTÜR TEKNİĞİ

Blog TRCROSS CRUCIATE SÜTÜR TEKNİĞİ

CROSS CRUCIATE SÜTÜR TEKNİĞİ

CROSS CRUCIATE SÜTÜR TEKNİĞİ

Çapraz bağlı sütür tekniğinde 14 adım vardır:

 1. İğneyi insizyonun uzak tarafındaki deriden geçirilir ve Elinize en yakın insizyonun sonunda dikişe başlanır (sağ elle ise sağ uç, sol elle ise sol uç).
 2. İğne, kesinin yakın tarafındaki dokudan geçirilir; doku hasarını en aza indirmek için; iğne kıvrımlarını doku boyunca takip etmeli ve cerrahi personel bileğini de döndürerek devam etmelidir. Kısa uç yaklaşık 3-4 cm uzunlukta kalacak kadar sütür çekilir.
 3. Bu adımda önemli bir nokta ise bir düğüm bağlanmamak veya sütürü kesmemektir. İğneyi dikişin ilk kısmından yaklaşık 1 cm uzaklıkta bir mesafe bırakılarak tekrar dokudan geçirilir.
 4. İğne ve sütür materyali her zaman insizyona dik açıda olacak şekilde dokudan geçirilmelidir.
 5. Sütür materyali insizyonun tepesine düz bir şekilde oturana kadar, diyagonal yönde sütür çekilir.
 6. Buradaki düğüm, basit kesilmiş sütür ile aynı şekilde bağlanır. Yani iğne tutucuları insizyonun üzerine yerleştirilir ve sütür malzemesinin uzun ucu, iğne tutucunun etrafına iki kez sarılır.
 7. Dikiş malzemesinin kısa ucu (serbest uç) yakınından tutulur ve iğne tutucuların etrafındaki halkadan çekilir.
 8. Gerilimin eşit olması için iki elle eşit kuvvette çekmeye dikkat edilmelidir. Sütür, yara kenarlarını oluşturacak kadar sıkı olmalıdır. Fakat çok sıkı da olmamalıdır. Sütürün çok sıkı ya da gevşek olması, rahatsızlığa neden olabilir ve cilt şişme meydana gelebilir.
 9. İkinci bir ‘atış’ için: İnsizyon bölgesinin üzerine iğne tutucusu yerleştirilir.
 10. Sütürün uzun ucu, iğne tutucuların etrafına sarılır.
 11. Sütürün kısa ucu ise serbest ucun yakınından iğne tutucu yardımıyla tutulur.
 12. Kısa uç halkadan çekilir.
 13. 2 “atış” ile devam edilir ve toplamda atış sayısı 4 adet olana kadar devam edilir.
 14. Uçları yaklaşık 1 cm uzunluğunda kalacak kadar kesilir. Sütür ucunun uzunluğu, dikişleri çıkarırken kavramak ve tutmak için yeterince uzun olmalıdır.

Dikiş tekniğinizin kontrolünü sağlamak için bazı önemli noktalar:

 • Uzun bir kesi veya yara için ve yara kenarlarının iyi bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için basit dikiş yerine çapraz dikişleri tercih edebilirsiniz.
 • İğne tutucuların tırtıklı kenarı, yani iç kısımları pürüzlüdür ve dikiş malzemesini kavramak veya gevşetmek için kullanılmamalıdır (bir düğüm bağlarken kısa ucu kavramak hariç). Sütür, tırtıklı kenardan zarar görür ve kısa sürede parçalanabilir.
 • İşlem bittiğinde, yaranın iki tarafı şöyle olmalıdır:
 • Kesinin tüm uzunluğu boyunca uygun olmalı
 • Her iki ucunda veya dikişler arasında boşluk olmamalıdır.
 • Dikişler doğru gerginlikte olacaktır:
 • Çok sıkı değil: aksi takdirde kesi bölgesinin etrafında şişlik, kızarıklık ve rahatsızlık ile iltihaplanma gelişebilir.
 • Çok gevşek de değil: Doku boşluklarına kir girer ve enfeksiyon oluşur.
 • Dikişler insizyona çok yakın olmamalıdır: Her sütür insizyon kenarından yaklaşık 5 mm uzaklıkta olmalıdır.
 • Dikişler birbirine eşit aralıklarla yerleştirilmeli ve sütür uçlarının uzunluğu yeterli olmalıdır.

İletişim Formu