CERRAHİ TROKAR TARİHÇESİ

Blog TRCERRAHİ TROKAR TARİHÇESİ

CERRAHİ TROKAR TARİHÇESİ

Philippe Mouret tarafından 1987 yılında gerçekleştirilen ilk laparoskopik cerrahi, laparoskopik kolesistoktemi ameliyatıdır. Laparoskopik cerrahide ihtiyaç duyulan cerrahi trokarlar ameliyat sırasında, laparoskopik cihazların karın içine sokulup çıkarılmasını kolaylaştırılan medikal cihazlardır. Cerrahi trokarların tarihçesine bakıldığı zaman başlangıçta doktorlar ödeme neden olan sıvıların ve şişkinliğe neden olan gazların basıncını azaltmak için cerrahi trokarları kullanmışlardır.

Rönesans döneminde gelişen anatomi anlayışı ile birlikte birçok medikal cihaz icat edilmiştir. Bu durum medikal kökenli cihazların öneminin anlaşıldığını ve geliştirmek için daha fazla çalışma başlatıldığını göstermektedir. Ortaya çıkan farklı türdeki hastalıklar trokarlar gibi medikal cihaz ihtiyacını arttırmıştır. Trokarların kullanımlarının binlerce yıl önceye dayandığı düşünülse de 19.yüzyılın başlarında ortaya çıkmışlardır ve yıllar boyunca yapılan araştırmalar sonucunda Reginald Southey, Southey tüpünü icat etmiştir. Bununla birlikte trokarlar kullanılabilir medikal cihazlar haline gelmiştir.

Cerrahi trokarlar sahip oldukları valf sayesinde, laparoskopik aletlerin karın içine sokulup çıkarılmasına izin verirken, içerideki karbondioksit gazının dışarı çıkmasını engeller. Mısırlı kadın doğum uzmanı Dr Harrith M Hasson karın içine yaptığı mini laparotomi ile birlikte künt uçlu trokar yerleştirme tekniğini geliştirmiştir. Günümüzde Hasson tekniği olarak bilinen bu teknik kullanılır ve içerdiği künt uçlu olan trokar çeşidine Hasson trokarı
denilmektedir.
Trokarların ilk ortaya çıktığı zamanlar tam olarak bilinmese de binlerce yıl önceden günümüze kadar ilerleyerek ve gelişerek varlıklarını sürdürmüş medikal olarak kullanılan
ve tıbbi olarak sadece doktorların değil aynı zamanda veteriner hekimlerin de kullanımına sunulmuş cihazlardır, örneğin sığırlarda şişkinlik durumlarında, sıkışmış gazı serbest
bırakmak için geniş çaplı bir trokar kullanılmaktadır.
Binlerce yıl önceden farklı biçimlerde insan hayatında var olan cerrahi trokarlar modern zamanlarda ise laparoskopik cerrahi gerçekleştirmek için tek bir hasta kullanım aracı olarak varlıklarını sürdürmektedir.

İletişim Formu