CERRAHİ SÜTÜRLERİN PAZAR PAYINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Blog TRCERRAHİ SÜTÜRLERİN PAZAR PAYINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

CERRAHİ SÜTÜRLERİN PAZAR PAYINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

CERRAHİ SÜTÜRLERİN PAZAR PAYINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Cerrahi sütür, yaralı veya zarar görmüş cildi, organları ve diğer dokuları bir arada tutan takviye edici bir maddedir.

Kullanım alanına göre farklı sütür çeşitleri vardır ve iki tipte sınıflandırılabilir; emilebilir sütürler (PGCL, PDO, PGA, PGLA) ve emilemeyen sütürler (Poliamid, Polipropilen, Polyester, İpek). Emilebilir sütürler tüm cerrahi sütür pazar payının `’ını oluştururlar.Sütür pazarı, her yıl Livarında büyüyen ve 2024 yılına kadar 4.4 Miyar Dolar’a ulaşması beklenen genişleyen bir pazardır. Kronik hastalıkların artışı, pazardaki medikal cihaz teknolojisindeki gelişmeler ve ameliyat sayısındaki artışın cerrahi sütür pazarının büyümesine yönelik olumlu etkileri vardır. Cerrahi sütür pazarının son kullanıcıları klinikler, hastaneler ve ayakta tedavi merkezleri olarak sınıflandırılabilir. Hastane sayısındaki artışın ve gelişmekte olan ülkelerdeki sağlık sisteminin gelişmesine bağlı olarak artan ameliyatların gelecekte bu pazarın büyümesini desteklemesi beklenmektedir. Plastik, ortopedik, jinekolojik, kardiyovasküler ve diğer ameliyatlar küresel sütür pazarının bir başka sınıflandırması olan ameliyat türleridir. Bunların arasında kardiyovasküler ameliyatlar pazarda büyük paya sahiptir ve kardiyovasküler hastalıkların artışının özellikle gelişmekte olan ülkelerde kısa sürede pazarın büyümesini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

İletişim Formu