CERRAHİ İPLİK PAZARININ COĞRAFİK DAĞILIMI

Blog TRCERRAHİ İPLİK PAZARININ COĞRAFİK DAĞILIMI

CERRAHİ İPLİK PAZARININ COĞRAFİK DAĞILIMI

CERRAHİ İPLİK PAZARININ COĞRAFİK DAĞILIMI

Küresel cerrahi dikiş pazarının pazar payını, coğrafi olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Güney Amerika ve dünyanın geri kalanı oluşturur. Kuzey Amerika, küresel sütür pazarında en büyük pazar payına sahiptir ve Avrupa, Almanya’nın en büyük Pazar payına sahip olduğu ikinci büyük pazardır; Asya Pasifik bölgesinde ise Japonya’nın en büyük Pazar payına sahip ülkedir.

Gelişen yeni teknolojiler, yaşlanan nüfusta artış ve yüksek harcanabilir gelir bu pazarın büyümesini olumlu yönde etkiler.

Asya, cerrahi sütür pazar payının ‘una sahiptir. Medikal turizm sektöründeki artış, yüksek miktardaki kronik hastalıklar ve pozitif geri ödeme senaryoları gibi faktörlerin bu pazarın büyümesini etkilemesi beklenmektedir.

Coğrafi olarak, cerrahi dikiş pazarının Kuzey Amerika’da da gelir artışı nedeniyle büyümesi bekleniyor. Kuzey Amerika 2016 yılında pazarın 5’ini oluşturmuştur. Artan tedavi talepleri, cerrahi ameliyatlardaki artış ve yüksek kardiyovasküler hastalık vakaları, bu alanda cerrahi dikiş pazarını olumlu yönde etkileyecektir.

Ayrıca, yukarıda bahsedildiği gibi, Asya Pasifik’te yıllık büyüme oranı istikrarlı bir büyüme sergiliyor, bu, küresel cerrahi dikiş pazarında pozitif bir büyümeye neden oluyor. Yaşam tarzı ile ilgili hastalıkların artması, düşük tedavi maliyetleri, artan tıbbi turizm ve nihai tüketiciler arasında farkındalığın artması gibi belirleyicilerin, Asya Pasifik cerrahi sütür pazarına fayda sağlamaları beklenmektedir.

İletişim Formu