CERRAHİ İPLİK NEDİR ? NE İÇİN KULLANILIR?

Blog TRCERRAHİ İPLİK NEDİR ? NE İÇİN KULLANILIR?

CERRAHİ İPLİK NEDİR ? NE İÇİN KULLANILIR?

CERRAHİ İPLİK NEDİR ? NE İÇİN KULLANILIR?

İnsanlığın var oluşundan beri hastalıklara karşı verilen mücadeleler de çeşitli evrimler geçirmiştir. Sürekli gelişim gösteren tıp pek çok yan daldan da yararlanarak günümüzdeki olanaklara sahip olmuştur. Vücut için kullanılmak üzere tekstil sanayinin ürettiği ürünler kullanılmıştır. Cerrahi iplik de bu kapsamda tıpta olmazsa olmaz bir yere sahiptir. Vücudun yapısıyla ve çevresel koşullar ile uyumlu, ihtiyaca göre doku içerisinde eriyip kolayca kaynaşabilen ya da sürekli doku desteği sağlayabilen, işlevsel olan, steril özellikli, dayanıklı, sağlam türde cerrahi iplik hayati bir öneme sahiptir. Sürekli gelişim gösteren ve çeşitlenen cerrahi ipliklerin üretiminde, günümüzde ayrı bir sektör dalı olarak faaliyet gösterilmektedir.

Cerrahi İplik Nedir?

Cerrahi iplik vücutta meydana gelen kesik, derin yara ve ameliyat sırasında ihtiyaç duyulan dikiş atma veya bağlama gibi işlevlere sahip olan hayati önemdeki bir tıbbi malzemedir. Cerrahi ipliklere tıp dilinde sütür (sutur) adı verilir. Cerrahi iplik kullanılarak yapılan dikiş veya bağlama işlemine ise dikiş atma denilir.

Cerrahi İplik Ne İşe Yarar?

Cerrahi iplik veya ameliyat ipliği sayesinde vücutta açılan yara dikilir, dokular bir araya getirilir. Kanama dindirilir, dokunun bütünlüğü korunur. Ayrıca protezlerin vücuda eklenip doku ile kaynaşması da cerrahi iplik kullanımı suretiyle gerçekleşir. Kullanım amacına göre değişiklik gösteren cerrahi iplik çeşitleri sayesinde en ince kan damarları bile birbirine bağlanabilir.

Cerrahi iplik neyden yapılır diye düşünüldüğünde, gelişen teknolojik koşullar sayesinde doğal veya sentetik malzemeden üretilen farklı kalınlıklarda ipliklerin varlığından söz etmek mümkündür.

Cerrahi iplik kullanılırken esas hedeflenen; hasar gören veya parçalanan vücut dokusunun, herhangi bir mekanik takviye olmaksızın, gerilmesinin engellenip bir arada tutulmasıdır. Cerrahi iplikler, dokunun iyileşme süresince, sağlamlığını koruyacak şekilde üretilir. Doku kendisini onarmadan, yara kapanmadan erimemesi için biyolojik bozulma süresinin uzun tutulması gereklidir. Uzun sürede eriyen ve fazla dayanıklı bir ameliyat ipliği dokuyu kesebilir. Bu sebeple optimum kalınlık ve sağlamlığın araştırılması önemlidir.

Cerrahi İplik Çeşitleri Nelerdir?

Cerrahi iplikler sınıflandırılırken esas alınan kıstaslar şöyledir:

  • Cerrahi iplik materyali: Doğal ve sentetik olmak üzere 2 çeşittir.
  • Cerrahi iplik yapısı: Monofilament ve örgülü (multifilament) olarak ikiye ayrılır.
  • Dokuda erime düzeyi: Absorbe olabilen ve olamayan olacak şekilde ayrışır. Absorbe olabilen iplikler doğal materyal ve sentetik polimerden üretilir. Absorbe olamayan iplikler ise pamuk, keten ve ipek olmak üzere doğal maddelerden, naylon ve polyester olmak üzere sentetikten, gümüş ve paslanmaz çeliğin kullanıldığı metalden üretilir.

Cerrahi İplikler Nasıl Numaralandırılır?

Cerrahi iplik numaraları USP (United States Pharmacopoeia) ve EP (Eurpean Pharmacopoeia) olmak üzere iki farklı standarda göre belirlenir. İpliğin numaralandırılması üretimde kullanılan maddenin çapına göre yani cerrahi iplik kalınlıkları göz önünde bulundurularak yapılır. USP standardı EP standardına kıyasla daha çok kullanılır. 2/0 ve 3/0 şeklindeki kodlamalarla ipliğin kalınlığı ifade edilir. Rakam arttıkça kalınlık aynı ölçüde azalır. EP standardında 0.1’den 10 kadar kodlar çeşitlenir.

Cerrahi iplik fiyatları üretimde kullanılan materyale, ipliğin kalınlığına, dokusuna, dayanıklılığına göre değişkenlik gösterir.

1976 yılından beri Türkiye ve dünya çapında cerrahi iplik ve üreticileri arasında kalitesiyle kendini ispatlamış olan Katsan Cerrahi İplikleri’ne güvenerek en zorlu ameliyatlardan bile başarıyla çıkacağınıza emin olabilirsiniz.

İletişim Formu