CERRAHİ İPLİK MATERYALLERİNİN ENFLAMASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Blog TRCERRAHİ İPLİK MATERYALLERİNİN ENFLAMASYON ÜZERİNE ETKİSİ

CERRAHİ İPLİK MATERYALLERİNİN ENFLAMASYON ÜZERİNE ETKİSİ

CERRAHİ İPLİK MATERYALLERİNİN ENFLAMASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Seçilebilecek çok sayıda cerrahi iplik tipi vardır, ancak bunlar emilebilir ve emilemeyen iplikler olarak iki ana kategoriye ayrılabilir. Emilebilir iplikler, adından da anlaşılacağı gibi, insan vücudu tarafından belli bir süre içinde emilir. Bunun yanında, emilemeyen iplikler olduğu gibi bırakılır ya da çıkarılmak zorunda kalır. Bu cerrahi ipliklerin birçoğu sentetik ve daha az sayıda olan kısmı doğaldır. Bunun sebebi doğal ipliklerin iltihaplanma ve aşırı duyarlılık reaksiyonları ile ilişkilendirilmesidir.

Yıllardır, hatta on yıllardır piyasada bulunup farklı malzemelerden yapılan çeşitli cerrahi iplikler olmasına rağmen, vücudun bu “yabancı cisimlere” karşı otoimmün tepkisi tam olarak bilinmemektedir. Ameliyat sonrası komplikasyonlar ve dikişle ilgili yalancı enfeksiyon (SPRI) dahil ipliklerle ilgili insan vücudunun tepkileri hakkında yayınlanmış birçok çalışma vardır; ancak, negatif bedensel reaksiyonların bildirilenden çok daha yaygın olması mümkündür.

Yeni Zelanda’dan bilim adamları tarafından yürütülen çalışma, bu nispeten az bilinen konuya ışık tutmaktadır. Bu çalışmada, vücudun otoimmün tepkisini ölçmek için in vitro deneylerde PGLA, PGCL, PA, silikon kaplı polyester, polibutilat kaplı polyester, UMMWPE ve ipek gibi yedi cerrahi dikiş malzemesi kullanılmıştır. İnsan monosit / makrofaj THP-1 hücreleri, bu malzemelere bir, üç ve beş gün süreyle maruz bırakılmıştır ve bu sürelerden sonra altı iltihabik sitokin ve iki hücre yüzey markörünün protein salgılaması ile gen ekspresyonu, sırasıyla qPCR ve ELISA ile ölçülmüştür. Ayrıca markör oranı değerlendirilmiştir.

Çalışmanın sonucu, test edilen iplik materyallerinden PGLA, silikon kaplı polyester, UHMWPE ve ipek, erken yabancı cisim reaksiyonu anlamına gelen pro-inflamatuar belirteçlerin istatistiksel olarak anlamlı şekilde artış göstermesine neden olduğunu göstermektedir. Bu otoimmün tepkinin gecikmiş yara iyileşmesine neden olduğu bilinmektedir. Daha fazla çalışma, cerrahlara gelecekte hangi bölgelerde hangi ipliğin kullanılacağına karar vermede yardımcı olacak ve bu da operasyon sonrası hasta sağlığını olumlu yönde etkileyecektir.

Kaynak: ncbl

İletişim Formu