CERRAHİ İĞNELER VE KULLANIM ALANLARI

Blog TRCERRAHİ İĞNELER VE KULLANIM ALANLARI

CERRAHİ İĞNELER VE KULLANIM ALANLARI

CERRAHİ İĞNELER VE KULLANIM ALANLARI

Yuvarlak İğne
İğnenin keskin ucu yuvarlaktır. İğne gövdesi oval veya dikdörtgensel yapıdadır. Bu yapısı, iğne gövdesinin genişliğini arttırarak iğnenin portegüde dönmesini veya bükülmesini engellemeye yardımcı olmaktadır.

Dokuyu kesmeden delip geçmektedir. İğne ucuna doğru gittikçe sivrileşmektedir.  Genellikle penetrasyonu kolay dokularda tercih edilmektedir.

Sonrasında abdominal boşlukta kontaminasyona sebep olabilecek sızıntıların önlenmesi amacıyla iç anastomozlarda ayrıca kullanılmaktadır. Kullanım alanları;

 • Gastrointestinal sistem
 • Ürolojik sistem
 • Üreme organları (erkek ve kadın)
 • Kardiyovasküler sistem (Kalpteki yapılar ve damarlar)
 • Solunum sistemi
 • Endokrin sistem
 • Hepatobiliyer sistem
 • Zarlar (dura, periton, perikardiyum)
 • Kas tabakası
 • Gözenekli subkutanöz
 • Mikrocerrahi (damarlar, sinirler)
 • Oral mukoza

Keskin İğne
Biri içbükey kenarda olmak üzere üç keskin kenara sahiptir. Dokuları içbükey alandaki kesici kenarla kazara kesme riski çok yüksektir. Kullanım alanları;

 • Deri
 • Sternum

Ters Keskin İğne
Ters kesici iğnelerdeki üçgenin tabanı konkav bölgeye, tepesi ise dış konveks bölgeye bakar. Bu şekil, iğneye uygulanacak çekme hareketine karşı dokuyu koruduğu için düz keskin uca göre daha avantajlıdır.

Kesici kenarın konumu aşırı travmaya ve/veya yırtılmalara engel olur. Ayrıca biyomekanik olarak da klasik uca göre daha dayanıklıdır.

Özellikle  deri, tendon kılıfı, oral mukoza gibi sert ve penetrasyonu zor dokular için tercih edilmektedir. Ayrıca, minimal travma oluşumu, erken doku yenilenmesi, daha küçük  yara izi bırakma gibi sorunların birincil öneme sahip olduğu oftalmik ve estetik cerrahi alanlarında kullanılmaktadır.

Kullanım alanları;

 • Deri
 • Bağdoku
 • Ligament
 • Tendon kılıfı
 • Burun boşluğu
 • Yutak
 • Ağız boşluğu
 • Kas tabakası

Taper Cut İğne
Yuvarlak ve ters keskin iğnenin bileşimidir. Üç keskin kenar, yuvarlak ucun 0,8 mm arkasından başlar. Sivrileşen gövde kısmı, iğnenim dokudan düzgün geçişini sağlar ve çevre dokunun kesilme riskini ortadan kaldırır.

Kardiyovasküler cerrahide sklerotik ve kalsifiye dokularda kullanılmak züere tasarlanmış olsa da yaygın olarak sert fibröz bağ dokuda kullanılmaktadır. Kullanım alanları,

 • Bronş
 • Kalsifiye dokular
 • Bağdoku
 • Laparoskopi
 • Ligament
 • Burun boşluğu
 • Ağız boşluğu
 • Yumurtalık
 • Kıkırdak zarı
 • Kemik zarı
 • Yutak
 • Sternum
 • Tendon
 • Soluk borusu
 • Uterus
 • Kapakçıkçık ve damarlar

Künt İğne
Yuvarlak gövdeli, künt uçludur. Dokuyu kesmektense çevredeki yapılarda doku zedelenmesini önlemek amacıyla parankimatik dokularda tercih edilmektedir.

Kadın doğum/jinekoloji operasyonlarında hareket alanı ve görünürlüğü kısıtlı derin kavitelerde güvenli bir şekilde çalışmak amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca, künt uçlu iğneler riskli hastalar üzerinde uygulanan operasyonlarda genel kapama amacıyla kullanılmaktadır.

Kullanım alanları;

 • Kırılgan dokuların künt diseksiyonunda
 • Bağdoku
 • Bağırsak
 • Böbrek, karaciğer, dalak
 • Yetersiz serviks bağlamalarında
 • Sternum (peristernal)

Spatül
Bu tür cerrahi iğneler düz gövde ve yanal kesici kenarlara sahiptir.

Sadece iki kenarında kesici uç olan iğnelerdir. Kesitleri trapezoid şeklindedir. Dar kenar konveks, geniş kenar konkav tarafa bakar. Alt ve üst kısımlarının düz oluşu, istenmeyen doku kesiklerinin önüne geçmektedir.

Kullanım alanları;

 • Göz (temel kullanımı)
 • Mikrocerrahi
 • Oftalmik (rekonstrüktif)

İletişim Formu