CERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİ VE KULLANIM ALANLARI

Blog TRCERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİ VE KULLANIM ALANLARI

CERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİ VE KULLANIM ALANLARI

CERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİ VE KULLANIM ALANLARI

Ameliyat esnasında veya travma nedeniyle oluşan yara ile dokuların bozulması karşısında yaranın kapatılması, doku bütünlüğünün yeniden oluşturulması, enfeksiyonun engellenmesi, kanamanın durdurulup dokunun yeniden eski işlevine kavuşturulması amacıyla cerrahi dikiş malzemeleri kullanılır. Cerrahi dikiş malzemeleri iğne, cerrahi iplik, doku yapıştırıcısı zımba ve klipsleri kapsar. Cerrahi dikiş malzemeleri kullanılarak dokular yan yana getirilir ve tamamen iyileşene kadar da bu şekilde dikişli kalması sağlanır.

Cerrahi Dikiş Malzemeleri Nelerdir?

Cerrahi dikiş malzemesi kullanılarak yaranın kapatılıp iyileştirilmesi, dokuya destek verilmesi ve yara uçlarının bir araya getirilmesi sağlanır. Bazı yaralar kendiliğinden kapanıp iyileşirken vücudun hareketli kısmında meydana gelen veya daha derin olan yaraların iyileşebilmesi için cerrahi dikiş atılmasına ihtiyaç duyulur.

Günümüzde en çok kullanılan cerrahi dikiş malzemesi cerrahi ipliktir. Buna ek olarak ameliyatların seyri üzerinde en çok etkiye sahip olan diğer dikiş malzemesi de iğnedir. Zımba, klips, yapıştırıcı da geri kalan cerrahi dikiş malzemelerini oluşturur.

Cerrahi iğne sayesinde ipliğin dokuya yerleştirilmesi sağlanır. Cerrahi iğne dokuya en az zarar verecek şekilde seçilmelidir. Önceden sıkça kullanılan gözlü iğneler yüzünden doku geçişi sırasında geniş boşluklar oluştuğundan bu malzemenin kullanımı bırakılmıştır. Bunun yerine dokuya en az hasar veren atravmatik iğneler kullanılmaya başlanmıştır.

Cerrahi Dikiş Malzemeleri Ne Şekilde Belirlenir?

Cerrahi dikiş malzemelerinin en başında iğne ve cerrahi iplik gelir. Dikiş atılacak bölge, hasar gören dokunun özellikleri, iyileşme sürecinin uzun veya kısa oluşu, travmanın ve yaranın boyutu, kanamanın şiddetine bağlı olarak hangi cerrahi malzemelerin kullanılacağı belirlenir. Bunlara ek olarak dikiş ipliğinin ne kadar gerilebildiği, dokudan geçerken yumuşak olması, düğüm atmaya elverişli olması da oldukça önemlidir.

Cerrahi dikiş malzemesinin kullanım amacı yaranın daha kısa sürede iyileşmesi ve dokuların bir arada tutulmasıdır. Kullanılan cerrahi malzemeye ilaveten kan dolaşımı, uygulanan dikiş tekniği, enfeksiyon düzeyi, radyoterapi alımı ve mekanik stres gibi unsurlara bağlı olarak yaranın iyileşme süreci değişir.

Cerrahi dikiş malzemeleri şu etmenlere bağlı olarak seçilir:

 • Dikiş atılacak yaranın boyutu ve derinliği
 • Dokunun vücutta hangi kısımda yer aldığı
 • Dokunun sert veya yumuşak özelliklere sahip olması
 • Dokunun iyileşme süreci
 • Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu
 • Yarada enfeksiyon bulunup bulunmaması

Cerrahi Dikiş Malzemelerinin Önemi Nedir?

Seçilen en uygun cerrahi dikiş aletleri sayesinde ameliyattan sonra komplikasyon oluşma riski en az düzeye indirgenmiş olur. Hastanın iyileşme süreci kısalarak kolaylaşır. Hasta daha az acı ve ağrı hisseder. Tedavi için harcanan genel giderler de azaltılır. Malzeme seçimi kritik bir öneme sahip olduğu için tıpta genellikle mükemmel dikiş değil mükemmel malzemenin varlığından söz edilir.

Dikiş malzemesi seçilirken temel amaç, dikiş atılırken dokunun en az zararla bu süreçten çıkmasıdır. Yanlış kullanılan sütür malzemesi yüzünden doku arasında boşluklar ve bolluklar oluşabilir, düğüm atışı zorlaşarak flamanlar yüzeyden ayrılabilir.

Cerrahi Dikiş Malzemeleri Nerelerde Kullanılır?

 • Kanamanın durdurulması
 • Dokuların yapıştırılıp bir arada tutulması
 • Protezin dokuya nakledilmesi
 • Açık yaranın kapatılarak enfeksiyon oluşmasının önlenmesi
 • Dokunun travmadan önceki fonksiyonlarını geri kazanabilmesi

Yıllardır Türkiye ve dünya çapında cerrahi sütür malzemeleri alanında sektörünün öncüsü olan Katsan Cerrahi İplikleri ürünlerini kullanarak başarılı operasyonlar gerçekleştirebilirsiniz.

İletişim Formu