BARBED (DİKENLİ) SÜTÜR TEKNOLOJİSİ VE DÜĞÜMSÜZ DOKU KAPAMA İHTİYACI

Sütür kullanımı gereken durumlarda genellikle geleneksel yöntemler kullanılarak düğüm atılması gerekmekte olup yakın bir geçmişe…

ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) YARALANMALARI

ACL yaralanmaları yaygın görülen bir durumdur. Futbol, basketbol, jimnastik gibi çeşitli spor dallarında sıklıkla rastlanmaktadır.

ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU

Sterilizasyon, tüm canlı mikroorganizmaları ve sporları bir nesneden uzaklaştırmak ve yok etmek amacı ile yapılan bir işlemdir.

ATRAVMATİK CERRAHİ İĞNE ÜRETİM İÇERİĞİ

Cerrahi operasyonlarda gerçekleştirilen işlemin başarısı ve operasyon sonrası ulaşılan sonucun iyi olması seçilen

SÜTÜR İÇİN TEMİZ ODA SİSTEMLERİ

Temiz oda, ürünleri aletleri, insanları ve donanımları uluslararası geçerliliği olan standartlarda…

PGA SÜTÜRÜN YAPISAL DEĞERLENDİRİLMESİ

Çeşitli kullanımlar için farklı özelliklere uygun olarak üretilen aynı zamanda yara kenarlarını kapatmak veya…

SENTETİK EMİLEBİLİR SÜTÜR MALZEMELERİ

Emilebilir sütürler zamanla bozulan ve gerilme mukavemetlerini kaybeden cerrahi sütürler grubunun içine girmektedir.

KISMİ EMİLEBİLİR MESH VE İKİ BİLEŞENLİ MONOFİLAMENT İÇERİĞİ

Bazı hastalarda belirli ağırlıktaki yamalar kullanıldığı zaman…

KOMPOZİT MESH GELİŞİMİ

Fıtık, karın duvarındaki yırtıktan veya delikten çıkan iç organların cilt altında şişlik oluşturmasıyla oluşur.

CERRAHİ MESH YAPISI

Cerrahi kısmi emilebilir mesh zayıf dokuları sağlamlaştırmak amacıyla genellikle abdominal…

EMİLEBİLİR HEMOSTAT SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN FAKTÖRLER

Emilebilir hemostat birçok cerrahi prosedürde kullanılan kapiler…

KARAKTERİSTİKLERİNE GÖRE FARKLI YAPIDAKİ EMİLEBİLİR HEMOSTATLAR

Hemostaz, kanın damar dışına çıkmasını önlemek amacıyla…

OKSİDE REJENERE SELÜLOZ YAPILI HEMOSTAT

Okside rejenere selüloz cerrahi operasyonlar sırasında cerrahın hemostazı dengeli bir şekilde kontrol etmesi

TEK KULLANIMLIK CERRAHİ TROKAR İÇİN UYGULAMA TEKNİĞİ

Cerrahın seçimine ve kullanım şekline göre farklılık gösteren…

BIÇAKLI CERRAHİ TROKAR VE CERRAHİ ALANA KATKI SAĞLAYAN ÜRÜN TASARIMI

Cerrahi trokar laparoskopik cerrahiler sırasında kullanılan tek…

LAPAROSKOPİK CERRAHİDE TROKARIN ÖNEMİ

Günümüzde kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahi karın bölgesindeki hastalıkların tanı ve tedavisi için uygulanmaktadır.

CERRAHİ TROKAR TARİHÇESİ

Philippe Mouret tarafından 1987 yılında gerçekleştirilen ilk laparoskopik cerrahi, laparoskopik kolesistoktemi ameliyatıdır.

CERRAHİ İĞNE ANATOMİSİ

Cerrahi operasyonlar sırasında kullanılan cerrahi iğneler birçok farklı ebat, farklı tip ve farklı şekillerde…

KESE AĞZI DİKİŞ TEKNİĞİ

Kese ağzı dikişi yuvarlak yara dokularında kapama amacıyla torba büzme ipi gibi kullanılan devamlı…

QUILLED SÜTÜR

Bu sütür tekniği genellikle bir dikişin gerginliğini daha büyük bir yüzey alanına dağıtmak için…

LEMBERT SÜTÜRÜ

1800’lü yılların başında Fransa’da operasyonlarını yürüten Antoine Lembert, intestin dikişi…

CROSS CRUCIATE SÜTÜR TEKNİĞİ

Çapraz bağlı sütür tekniğinde 14 adım vardır: 1 -İğneyi insizyonun uzak tarafındaki deriden geçirilir…

CUSHING VE CONNELL SÜTÜR TEKNİKLERİ

Cerrahi operasyonlarda uygulanacak sütür tekniği, yara tipine ve bölgesine göre farklılık göstermektedir…

FORD INTERLOCKING DİKİŞ TEKNİĞİ

Ford interlocking dikiş tekniği, basit sürekli dikişe çok benzer, ancak bir sonraki dikişi atmadan önce…

HALSTED SÜTÜRÜ

William Halsted, M.D. (1852-1922), adını taşıyan temel cerrahi prensiplerini geliştiren, yenilikçi bir…

DEVAMLI HORİZONTAL MATRİS (MATTRESS – MATRESS) SÜTÜR

Horizontal matris sütürun devamlı versiyonu, yaradaki gerilimi tüm sütür hattında dağıtır. Bu sütür…

KESİKLİ HORIZONTAL MATRİS SÜTÜR

Kesintili horizontal matris sütür tekniğinde, iğne yara kenarından 2-10 mm uzağa yerleştirilir ve birkaç…

KESİKLİ TEK TEK SÜTÜRASYON

Her bir dikiş, birbirine bağlı olmadığı için kesikli sütür olarak adlandırılır. Birini yap, bağla ve bir tane…

DİKEY MATRİS SÜTÜR TEKNİĞİ

Dikey matris dikiş tekniği genel olarak derin yaralarda veya subkütan doku seviyesinden tümör, kist…

DEVAMLI SÜTÜR TEKNİĞİ

Tek bir sütür ile doku boyunca seri olarak sütür atılmasıdır. Basit aralıklı sütür tekniği ile benzerdir…

EMİLMEYEN SÜTÜR NEDİR , NERELERDE KULLANILIR ?

Sütür cerrahi operasyonlar esnasında yaraların kapanması, kanamanın durdurulması ve dokunun…

CERRAHİ İPLİK NEDİR ? NE İÇİN KULLANILIR?

İnsanlığın var oluşundan beri hastalıklara karşı verilen mücadeleler de çeşitli evrimler geçirmiştir…

CERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİ VE KULLANIM ALANLARI

Ameliyat esnasında veya travma nedeniyle oluşan yara ile dokuların bozulması karşısında yaranın…

İNSAN PROTEİNİ TEMELLİ CERRAHİ YAPIŞTIRICI

Science Translational Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada biyouyumlu ve oldukça…

AMBALAJ MALZEMELERİ VE STERİLİZASYON

Sağlık bakım alanındaki gelişmelere rağmen hastane enfeksiyonları günümüzde hala önemli bir…

SÜTÜR SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Dikiş materyali cerrahide yara iyileşmesi süresince yarayı bir arada tutmak ve gereken desteği…

CERRAHİ İĞNELER VE KULLANIM ALANLARI

İğnenin keskin ucu yuvarlaktır. İğne gövdesi oval veya dikdörtgensel yapıdadır. Bu yapısı, iğne…

CERRAHİ SÜTÜRLERİN PAZAR PAYINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Cerrahi sütür, yaralı veya zarar görmüş cildi, organları ve diğer dokuları bir arada tutan takviye edici…

YENİ NESİL AMELİYAT İPLİKLERİ

Gıda paketleme, su arıtma, otomotiv, medikal sektörü gibi sektörlerde kullanılan polimer malzemeler…

DİKİŞ BAKIMI

Cerrahi sütürler, yaraların kontrollü ve sağlıklı bir şekilde iyileşmesi için kullanılır. Sütürler, yara…

CERRAHİ İPLİK ÖZELLİKLERİ TERMİNOLOJİSİ

Sterilite, Minimum Doku Reaksiyonu, Eşit Çap, Emilebilir İplikler, Kopma Mukavemeti, Kapilarite…

SÜTÜR KAPLAMA MALZEMELERİ

Günümüzde, üretilen sütüre benzer kimyasal özellikte kaplama malzemesi kullanılması tercih…

CERRAHİ İPLİK PAZARININ COĞRAFİK DAĞILIMI

Küresel cerrahi dikiş pazarının pazar payını, coğrafi olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Güney…

YARA İYİLEŞME SÜRECİ

Vücutta meydana gelen yaraların iyileşmesi için biyomalzeme implantasyonu yaygın olarak…

SÜTÜRLERIN SINIFLANDIRILMASI

Sütürler genel olarak, malzemenin doğal veya sentetik, vücuttaki malzemenin emilebilir veya…

AKILLI İPLİKLER KABLOSUZ RAPORLARI DOĞRUDAN YARA ÜZERİNDEN GÖNDEREBİLİR

Esnek elektronik medikal cihazlar hızla gelişiyor. Öyle ki, kan oksijen seviyemizi deri yüzerinden…

YENİ GELİŞTİRİLEN RETRAKTÖR MALZEMESİ

Cerrah, hastanın karın duvarında bir kesik dikiyorsa, operasyonu engellemeyecek şekilde bağırsakları…

KENDİNİ ONARAN MALZEME

Velcro oldukça kullanışlı bir malzemedir ve artık aynı özelliklere sahip yumuşak, esnek bir alternatifi…

MEKANİK STRESİ AZALTAN YARA ÖRTÜSÜ

Sütürler insizyondan alındığında, insizyon çevresindeki derinin oluşturduğu doğal gerilim, yaranın iki…

DİKİŞ ALINDIKTAN SONRA OLUŞABİLECEK KOMPLİKASYONLAR

Dikiş çıkarıldıktan sonra yara bakımı, iyileşme ve yara izi oluşmaması için çok önemlidir. Emilebilir olma…

CERRAHİNİN GELECEĞİ: ROBOTİK CERRAHİ

Medikal sektöre yeni yeni giren ve büyük hastanelere kurulumları yapılan robotlar, robotic cerrahi…

AKILLI İPLİK TEKNOLOJİSİ

Hayatımızın her alanında yer eden akıllı teknoloji ürünleri artık sütür dünyasına da giriyor. Tufts…

ANTİ-MİKROBİYAL CERRAHİ İPLİKLER

Sistematik antibiyotik korumaları kurulmasına rağmen bugün hala cerrahi alan enfeksiyonları (SSI)…

İLAÇ SALIMLI İPLİKLER

Kullanılan terapötik ajanın türüne bağlı olarak, ilaç salımlı iplikler cerrahi alan enfeksiyonlarını azaltma…

AMELİYAT İPLİĞİNİN TARİHÇESİ

Ameliyat ipliği, antik çağlardan beri farklı materyallerle de olsa kendi kendine iyileşemeyecek yaraların…

CERRAHİ DİKİŞ MALZEMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Cerrahi dikiş malzemeleri, tüm cerrahi operasyonlarda doku desteğini sağlamak amacıyla, yaranın…

CERRAHİ İPLİK MATERYALLERİNİN ENFLAMASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Seçilebilecek çok sayıda cerrahi iplik tipi vardır, ancak bunlar emilebilir ve emilemeyen iplikler olarak…

HASSAS DİKİŞ TEKNİKLERİ

Dikiş teknikleri son zamanlarda oldukça değişmiş ve daha az iz bırakacak şekilde geliştirilmişlerdir…

CERRAHİ DİKİŞLERİN ALINMASI

Farklı yaralar farklı tedavilere ihtiyaç duyar. Bazı yaralar ve kesikler kendiliğinden iyileşebilir, ancak bazılarının ameliyat olması gerekir.

LAPAROSKOPİ PROSEDÜRÜ NEDİR?

Tanısal laparoskopi olarak da bilinen laparoskopi, karın bölgesi hedef alan, vücut içerisindeki organları…

SICAKLIK ÖLÇÜMÜ YAPAN AKILLI CERRAHİ İPLİKLER, YARA İYİLEŞMESİNİ KONTROL EDEBİLİR

Tıbbi cihaz sınıfına giren cerrahi sütürler uzun yollarına katgüt ve ipekten başladı, ancak şimdi 3.000…

ANTİBAKTERİYEL CERRAHİ İPLİKLERDE YÜKSEK VERİMLİ KAPLAMA MADDESİ: KLORHEKSİDİN

Sütürler, bakterilerin yayıldığı yaralardaki kapiler etkilere bağlı olarak zorlu cerrahi alan enfeksiyonlarına…

VASKÜLER CERRAHİDE KULLANILAN HEMOSTATİK AJANLARIN ÇEŞİTLERİ

Yılda 51 milyondan fazla hastane tabanlı cerrahi prosedür uygulanmaktadır. Cerrahi prosedürler…

FARKLI SÜTÜR MATERYALLERİ VE DOKU İYİLEŞMESİNE ETKİLERİ

Yara onarımı; iltihaplanma, hücre çoğalması, matris birikmesi ve doku oluşması gibi bir dizi örtüşen…

CERRAHİ SÜTÜR PAZAR ANALİZİ VE 2023 YILINA KADAR TAHMİN RAPORU

Küresel cerrahi sütürler (hem emilebilir hem de emilemeyen) pazarının, 2016 yılında 3.82 milyar…

LAPAROSKOPİYE HAZIR OLMAK

Laparoskopi işlemi, abdominal bölgeyi hedef alan bir endoskopi prosedürüdür. Laparoskopi…

LAPAROSKOPİNİN GENEL PRENSİPLERİ

Laparoskopi prosedürü genellikle ameliyat olduğunuz gün içerisinde eve gidebileceğiniz anlamına…

KEMİK, SÜTÜR VE DOKU ANKORLARI

Kemik veya sütür ankorları, tendon tedavisinde kullanılan, doku ve kemiği birbirine bağlayan…