ANTİBAKTERİYEL CERRAHİ İPLİKLERDE YÜKSEK VERİMLİ KAPLAMA MADDESİ: KLORHEKSİDİN

Blog TRANTİBAKTERİYEL CERRAHİ İPLİKLERDE YÜKSEK VERİMLİ KAPLAMA MADDESİ: KLORHEKSİDİN

ANTİBAKTERİYEL CERRAHİ İPLİKLERDE YÜKSEK VERİMLİ KAPLAMA MADDESİ: KLORHEKSİDİN

ANTİBAKTERİYEL CERRAHİ İPLİKLERDE YÜKSEK VERİMLİ KAPLAMA MADDESİ: KLORHEKSİDİN

Sütürler, bakterilerin yayıldığı yaralardaki kapiler etkilere bağlı olarak zorlu cerrahi alan enfeksiyonlarına neden olabilir. Antibakteriyel sütürler, bu komplikasyonları, bakteriyel patojeni inhibe ederek önleyebilir. Son zamanlarda; ilk olarak, triklosan direnci bildirilmiştir ve sonrasında alternatif maddeler klinik açıdan uygulanabilir bulunmuştur. Klorheksidin kimyasal ajanı da bu doğrultuda kullanılmaya başlanmıştır.

İlk fizibilite çalışmalarında, klorheksidin kaplı sütürlerin S. aureus’a karşı yüksek etkinlik gösterdiği gösterilmiştir. Antibakteriyel sütürler, inhibisyon bakterileri ile çevredeki ökaryotik doku hücreleri arasındaki biyolojik uyumluluğun sürdürülmesinde dengeyi sağlamalıdır. Agar plak difüzyon testlerinde, implanta bağlı enfeksiyonların ana patojeni Staphylococcus aureus kullanılarak antibakteriyel etkinlik saptanmıştır.

Klorheksidin kaplamalı tekli cerrahi sütürlerin mukavemet değeri (n = 5), Avrupa Farmakopesine göre (USP 1 sütürler için gerekli minimum 50.8 N) belirlenmiştir. Test edilen tüm sütürlerin mukavemeti değerleri, EP standardından daha yüksek ortalama maksimum mukavemet değerlerine sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Ameliyatta cerrahi alan infeksiyonu halen önemli bir komplikasyon oluşturmaktadır. Sütürler, yapışan patojenlerin çoğalmasıyla indüklenen, sütürle bağlantılı enfeksiyonlara neden olabilir. Yapışkan bakteri, kılcal damar hareketiyle yaralara girer ve biyofilmler oluşturarak kronik enfeksiyonlara neden olur. Cerrahi dikişler için antibakteriyel kaplamalar, bakteri gelişimini inhibe ederek sütürlerin korunması yoluyla bu sorunu çözebilir ve önemli ölçüde maddi tasarruf da sağlanabilir. Bu doğrultuda önemli olan, ökaryotik hücreler açısından biyouyumlu olan, bakterilere karşı etkili koruma sağlayan antibakteriyel sütürlerin yaygınlaşmasıdır.

İletişim Formu