AMBALAJ MALZEMELERİ VE STERİLİZASYON

Blog TRAMBALAJ MALZEMELERİ VE STERİLİZASYON

AMBALAJ MALZEMELERİ VE STERİLİZASYON

AMBALAJ MALZEMELERİ VE STERİLİZASYON

Sağlık bakım alanındaki gelişmelere rağmen hastane enfeksiyonları günümüzde hala önemli bir sorundur. Tıbbi cihaz sterilizasyon yönteminin seçimi ve doğru uygulanması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en temel faktörlerden biridir. Paketleme ise steril tıbbi cihazların kullanım zamanına kadar sterilitesinin bozulmamasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Paketlemede en önemli adım paketleme malzemesinin seçimidir. Bu aşamada şu adımlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Tıbbi cihazın yapısına uygunluk
 • Sterilizasyon yöntemine uygunluk
 • Sterilizatör madde performansı ile uyumluluk
 • Her kullanımda değişmeyen performans standardı
 • Yırtılma ve delinmelere dayanıklılık
 • Dış faktörlere (nem, toz, biyolojik yük vb.) karşı bariyer oluşturma
 • Sterilizanın ambalaj içindeki sirkülasyonuna izin vermesi
 • Sterilizan madde ile reaksiyona girmemesi
 • Toksik madde içermemesi
 • Kullanım kolaylığı

Ayrıca ambalajlar üzerinde ürünün saklama ve kullanım koşullarına dair dikkat edilmesi gereken önemli noktalara dair semboller yer almalıdır.

Tıbbi cihaz paketlemesinde 2 ambalaj kullanılmaktadır. İlk ambalaj, tıbbi cihaz kontaminasyonunu engelleyecek şekilde kapatılıp, mühürlenip steril edilen alüminyum ambalaj; ikinci ambalaj, steril paketi kontaminasyondan koruma amacıyla kullanılan medikal kağıt ambalajdır.

Alüminyum Ambalaj

Alüminyum ambalaj seçiminde ve paketleme sonrasında dikkat edilmesi gereken parametreler bulunmaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Ambalaj sterilizasyona uygun olmalı ve sonrasında steriliteyi korumalıdır.
 • Ambalaj kolay açılmalıdır.
 • Ambalajın kapanma yerinde kanal oluşmamalı veya açıklık olmamalıdır.
 • Ambalaj üzerinde yırtık, çizik veya delik olmamalıdır.
 • Delaminasyon veya ambalaj yapışma yerinde ayrılma olmamalıdır.
 • Herhangi bir sızdırmazlık olmamalıdır.

Medikal Kağıt + Film Sterilizasyon Paket Malzemesi

Buhar, etilen oksit, formaldehit ve hidrojen peroksit gaz plazma sterilizasyonuna uygundur. Kağıt kısmındaki mikro porlar, otoklav 55°C sıcaklığıa çıktığında Etilen oksit gaz girişine izin verecek şekilde açılır, sterilizasyon prosesi sonlarında sıcaklık düşünce porlar tekrar eski haline döner ve bakteri girişi için bariyer olma özelliğini sürdürür. Kağıt yüzey sterilanın geçişini, film yüzey malzemenin görünmesini sağlar. Medikal kağıt ve filmde paketleme sonrası dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Dokusu homojen ve bütünlük halinde olmalıdır.
 • Kapatma kanallarında deformasyon olmamalıdır.
 • Kapatma sırasında yapışmayan noktalar olduğunda kolay fark edilmelidir.
 • Su geçirmemelidir.
 • Fiziksel kuvvetlere dayanıklı olmalıdır.
 • Sterilizasyon sonrasında deformasyon olmamalıdır.
 • Açma işleminde partikül oluşmamalıdır.

İletişim Formu