AKILLI İPLİK TEKNOLOJİSİ

Blog TRAKILLI İPLİK TEKNOLOJİSİ

AKILLI İPLİK TEKNOLOJİSİ

AKILLI İPLİK TEKNOLOJİSİ

Hayatımızın her alanında yer eden akıllı teknoloji ürünleri artık sütür dünyasına da giriyor. Tufts Üniversitesi mühendisleri, diyagnostik veri toplayan “akıllı” ipliklerin keşfini duyurdu. Akıllı iplikler, çoklu doku katmanlarından interstisyel sıvıya penetre ederek pH, glikoz gibi verileri topluyor ve toplanan veriler, deri üzerinde bulunan esnek kablosuz vericiye yollanarak kaydedilebiliyor.

Tufts Üniversitesi mühendisleri tarafından keşfedilen akıllı iplikler nano boyuttaki sensörlerin, elektroniklerin ve mikro-fludikslerin iplik üzerine entegre edilmesi sistemine dayanıyor. Basit pamuktan sofistike sentetik ipliklere kadar tüm ipliklerin kullanılabildiği bu teknolojide, çoklu dokuların akıllı ipliklerle dikilmesiyle diyagnostik verilerin kablosuz ve gerçek zamanlı olarak toplanması sağlanıyor. İplik temelli bu diyagnostik sistemin implante edilebilir diyagnostik cihazlara ve akıllı giyilebilir sistemlere etkili bir boyut kazandıracağı düşünülüyor.

Akıllı ipliklerin keşfinde araştırmacılar, fiziksel ve kimyasal algılayıcı bileşiklerin entegre edilmesiyle elde edilen farklı çeşitlerde iletken iplikler kullanmıştır. Bu ipliklerin kablosuz elektronik devre sistemine bağlanmasıyla esnek bir platform elde edilmiş ve iplikler fare dokularına in-vivo ve in-vitro olarak dikilmiştir. İpliklerin doku sağlığıyla ilgili tüm verileri (basınç, stres, sıcaklık, vs) topladığı görülmüştür. Ayrıca, pH ve glikoz seviyesi gibi yara iyileşmesi hakkında bilgi veren verilerin de toplandığı görülmüştür. Bunlara ek olarak akıllı ipliklerle enfeksiyon varlığı ve vücut kimyası hakkında da bilgi toplanabilmiştir. Sonuçlar ise kablosuz olarak cep telefonlarına ve bilgisayarlara aktarılmıştır. Bu sayede gerçek zamanlı olarak sonuçların görülebilmesi sağlanmıştır.

Henüz başlangıç seviyesinde olan bu teknolojinin kullanılabilmesi için daha fazla çalışmaya ve uzun dönemli biyouyumluluk çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Fakat, ilk sonuçlar hastaya özgü tedavinin mümkün olabileceğini göstermektedir.

Araştırmacılar, diğer tanı yöntemlerinden farklı olarak bu teknolojinin üç boyutlu doku veya organ çevresine çok yakın bir şekilde dikilme olanağı olmasının en önemli özelliği olduğunu söylüyorlar. Bu iplik temelli cihazların, ileride akıllı cerrahi sütür, akıllı bandaj gibi teknolojilere ön ayak olacağı düşünülüyor. Bu sayede, kişiye özgü tedavinin ve hasta-başı tanının yara iyileşmesini gözlemleyerek mümkün olabileceği düşünülüyor.

Daha önceki benzer teknolojilerde kullanılan materyallerin pahalı ve özel işlemlere ihtiyaç duyması en önemli dezavantajlarıydı. Akıllı ipliklerin çok fazla olması, ucuz olması, ince ve esnek yapısından dolayı kolaylıkla kompleks şekillerde çalışılabiliyor olması en büyük avantajları olarak sıralanabilir. Son olarak, ipliklerin doğal olarak emme özelliğinin olması sayesinde iplikler üzerindeki analitlerin direkt olarak dokulara aktarılabileceği düşünülmektedir.

İletişim Formu