3. ÇUKUROVA GASTRO-İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLARI KONGRESİ

Güncel Etkinlikler3. ÇUKUROVA GASTRO-İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLARI KONGRESİ

3. ÇUKUROVA GASTRO-İNTESTİNAL CERRAHİ HASTALIKLARI KONGRESİ

Tarih : 8-10 Mart 2019
Yer : Adana HiltonSA

Her sene olduğu gibi Katsan Cerrahi İplikleri olarak 3. Çukurova Gastro-İntestinal Cerrahi Hastalıkları Kongresi’nde yerimizi aldık.

400 kişinin katıldığı ve 3 gün süren kongrede mide hastalıkları, kolon ve rektum hastalıkları, proktolojik hastalıklar konusunda çeşitli sunumlar yapıldı son gelişmeler aktarılarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kongre’ye birçok Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim hastanelerinden öğretim üyelerinin konuşmacı olarak bilimsel destek verdi. Bilimsel toplantılarda mide, ince ve kalın bağırsak, rektum ve anal bölgenin selim ve kanser hastalıklarında cerrahi tedavileri yanında gastroenteroloji/ medikal onkolojik tanı ve tedavilerinin de multidisipliner olarak tartışıldı.

Kongre kapsamında emilebilen ve emilemeyen; monofilament, multifilament sütürlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Her sene düzenli olarak katıldığımız bu kongrenin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

İletişim Formu