2. TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ

Güncel Etkinlikler2. TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ

2. TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ

8 – 10 Aralık 2016’da Antalya’da düzenlenen, Uluslararası Katılımlı Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL ve çok sayıda Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, SGK, KİK ve ilgili STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Katsan Cerrahi İplikleri, düzenlenen kongrede yerini aldı.

Uluslararası Katılımlı Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi, tıbbi tedarik konusunda paneller, çalıştaylar, kurslar, bildiriler ve yayınlarla yeni uygulama ve çözümlere de zemin hazırladı. Satınalma, lojistik, stok takibi, kayıt, denetim, finansman ve bilişim alanlarında eğitim ve bilgi paylaşımının yanı sıra; sağlık sektöründe yeni ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilendiği, tedarikçilerle kullanıcıların bir araya geldiği etkili bir kongre olmuştur.

Kongre kapsamında hastanenin yönetimi, doktorlar, hemşireler ve tüm yardımcı sağlık personeline kadar tüm çalışanların neyi, nasıl, niçin, hangi amaçla kullanılacağının çok iyi bilinmesi gerektiğinin ve bu yönde satın alma sürecine geçilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca tedarik zinciri yönetiminin zorluklarından ve hastane bütçesinin yaklaşık %40’ını oluşturduğundan bahsedildi ve yalın yaklaşımın tıbbi tedarik konusundaki önemi anlatıldı.

İletişim Formu