2-5 KASIM 2017’DE TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ’NDEYİZ.

Güncel Etkinlikler2-5 KASIM 2017’DE TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ’NDEYİZ.

2-5 KASIM 2017’DE TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ’NDEYİZ.

Firmamız Antalya’da 2-5 Kasım 2017 düzenlenen Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi’ne katılım gösterdi.

Kongre kapsamında Cerrahi, ameliyathane, sterilizasyon hemşireleri ve bu alanlarda çalışmaya aday hemşirelerin mesleki alanda gelişimleri; cerrahi, ameliyathane ve sterilizasyon, dezenfeksiyon hemşirelerinin gelişmesi hakkında sağlık personelinin bilinçlenmesi, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlenmesi konuları hakkında bilinç düzeyini arttırıcı konuşmalar yapıldı.

Kongre sürecinde ameliyathane hemşirelerimize geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi emilebilir ve emilemeyen sütürlerimiz tanıtıldı. Alcasorb (PGA), Alcasorb Rapid (PGAR), Alcalactine (PGLA), Alcalactine Rapid (PGLAR), Alcalactone (PGCL), Alcadinone (PDO), Alcamide (Poliamid), Alcasilk (İpek), Alcalene (Polipropilen) ipliklerinin yapısı, sütürlerin kullanım alanları, doku destek süreleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

İletişim Formu